Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Friday, July 4, 2014

CashInLink.fr – Kiếm tiền từ CPM và rút gọn link

CashInLink kiếm tiền từ hình thức CPM bằng cách add banner lên website/ blog của mình hoặc hình thức rút gọn link tương tự như Adf.ly, nó là một nhánh của Ptp4ever.
Để đăng ký tài khoản bạn click đây: http://sharelink.fr/
Điền đầy đủ các thông tin:

Khi hoàn thành đăng ký CashInLink sẽ gửi 1 email có thể trong mục Spam, sau đó bạn có thể đăng nhập, đây là menu tài khoản của bạn:

Để kiếm tiền từ hình thức CPM bạn vào mục Referrals Links:

Chỉ cần lấy đoạn code trên và add vào blog của bạn, khi có 1000 lượt hiển thị sẽ được tính theo bảng giá này:


Bạn cũng có thể kiếm tiền từ hình thức rút gọn link tương tự như Adf.ly bằng cách vào menu – Crate a new link, có 2 dạng đó là frame (2 – 0.80 € CPM) và Interstitial (0.25€ CPM)*CPM là chữ viết tắt của “cost per 1000 impressions” (giá mỗi 1000 lần hiển thị)
Post a Comment