Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Sunday, January 20, 2013

CFO là gì

Là từ viết tắt của Chief Financial Officer có nghĩa là giám đốc tài chính của công ty

Từ liên quan:
CIO
CEO
Post a Comment