Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Wednesday, July 23, 2014

Cách tính trở để thiết kế mạch đèn Led

- Để LED sáng thì cần điện áp trên nó là 3V.
- Điện áp dự cung cấp là ~ 220V.
- vậy cần mắc nối tiếp với LED 1 điện trở để hạ áp từ 220 xuống 3V. Vậy sụt áp trên điện trở là : 220 - 3 = 217V.
- Dòng nuôi LED siêu sáng thường là 25mA = 0,025A, nếu nhiều con mắc nỏi tiếp thì cộng dồn vào.


- Giá trị điện trở cần dùng là: R=U/I = 217/0,025 = 8680Ω.
*Để đảm bảo ổn định bạn nên sử dụng diode và tụ điện để kéo dài tuổi thọ của đèn Led.

Post a Comment