Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Thursday, July 4, 2013

Cách tạo tên nick Facebook phát sáng

Các bạn vào địa chỉ http://robot.tienich-online.net/nick_sang/ nhập đường link facebook của bạn vào và nhấn Tạo ảnh bìa chờ 1 lát và save ảnh vể và tải lên facebook thay đổi ảnh nên :D

Kết quả :DNếu không thích màu đó thì bạn có thể thay thế màu khác hoặc dùng PTS sữa lại, chúc bạn thành công!

Post a Comment