Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Thursday, June 6, 2013

Mạch đèn nháy theo nhạc nâng cao (dùng IC AN6884 hoặc LM3915)

 Lần trước mình đã làm một bài hướng dẫn làm mạch nháy theo nhạc đơn giản rồi nên bây giờ làm tiếp phần nâng cao thường sử dụng trong các âm ly.


Sơ đồ đấu rất đơn giản giá cũng rất rẽ

Dùng con AN6884


Dùng LM 3915

Chúc thành công!


Bài có thể quan tâm :
Post a Comment