Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Monday, December 29, 2014

Mạch còi hú

Mạch này có thể điều chỉnh thành còi cảnh sát hoặc còi xe cấm cứu tùy thuộc vào mục đích sử dụng của bạn. Sử dụng 2 biến trở đề điều chỉnh.

Mạch còi hú cảnh sát
Mạch còi hú Mạch còi hú Mạch còi hú Mạch còi hú Mạch còi hú Mạch còi hú Mạch còi hú Mạch còi hú 

Mạch còi cảnh sát


Bài có thể quan tâm :
Post a Comment