Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Wednesday, February 20, 2013

Tư Duy Triệu Phú

Tâm thức thịnh vương
Thịnh vượng, Hạnh phúc, Thành công
Người giàu, giàu bởi có tâm thức giàu
Người giàu ngưỡng mộ người giàu
Người giàu mục đích làm giàu quyết tâm
Người giàu: Cơ hội - Tập trung !
Người giàu biết phải tôn vinh chính mình
người giàu quản lý tốt tiền
Người giàu nghĩ lớn,nghĩ liền,"cả hai"
Người giàu chiến thắng cuộc chơi
Người giàu biết chọn lựa người kết giao
Người giàu luôn đứng ở cao
Người giàu chú trọng có bao sản tài
Ngươi giàu: Tiền biết sinh sôi
Người giàu kết quả có rồi tính công
Người giàu học hỏi không ngừng
Người giàu hành động chẳng buồn sợ sai
Người giàu biết đón nhận tài
Người giàu biết rõ tại sao mình giàu.
Post a Comment