Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Sunday, December 2, 2012

Một số hiệu ứng After Effect

Một số hiệu ứng hay giúp đoạn phim của bạn sẽ sinh động và hấp dẫn hơn

Khói bay: http://www.mediafire.com/?9sjijh22r2lagah Pass: khanhlinh
Bom nổ: http://www.mediafire.com/?4tco36g21sf9sjm Pass: khanhlinh
Đạn bắn vào cát http://www.mediafire.com/?s9tokbptevyj8
bom nổ http://www.mediafire.com/?mgnso02671go3
bụi bay http://www.mediafire.com/?851oy6z21bffe
đạn bắn vào bê tông http://www.mediafire.com/?zgl77mevf0gmj
khói sau khi nổ http://www.mediafire.com/?bb9uai3mphxh6
khói  http://www.mediafire.com/?pl91tqidp5vjj
không khí  http://www.mediafire.com/?e2pg2cek2ovp7
kính vỡ http://www.mediafire.com/?sg5t2up8is2xj
lủa cháy http://www.mediafire.com/?t0dlduu2k3akw
phun máu http://www.mediafire.com/?tfe5rj44scwaw
nổ nhỏ http://www.mediafire.com/?5sxqkwax7pq4b
đạn bắn vào nước http://www.mediafire.com/?mnjmi9bwr2eia
phá hủy http://www.mediafire.com/?o88ch93z4jusc
tia lửa đạn http://www.mediafire.com/?punkzeu1nf6g0
tia lửa đện http://www.mediafire.com/?lfrc5o2wbxs50
va chạm kim loại http://www.mediafire.com/?nddgcy22irnox
đạn va chạm kim loai http://www.mediafire.com/?kcx7fcq2h92cx
đạn va chạm cực mạnh http://www.mediafire.com/?1i8rt5t7dtih2
vỏ đạn rơi http://www.mediafire.com/?vocid8gd828v8

đây là quicktime để play những file này
http://depositfiles.com/en/files/jq2fza3ibPost a Comment