Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Thursday, December 27, 2012

Kỷ lục Việt Nam - Mô hình xếp logo bằng ôtô lớn nhất

Ngày 29.5.2011, tại Công viên Hòa Bình, đường Phạm Văn Đồng, huyện Từ Liêm, Hà Nội, công ty cổ phần OTV - đại diện pháp lý của diễn đàn otofun.net, đã tổ chức hoạt động sử dụng xe ô tô của thành viên diễn đàn để xếp theo hình logo OTOFUN nhằm mục đích gắn kết các thành viên diễn đàn lại với nhau.Logo OTOFUN được hình thành từ 189 xe ô tô con với hơn 200 người tham gia (bao gồm cả nhân viên hướng dẫn). Có chiều dài 152m và chiều rộng 41m. Sau khi các xe ô tô hoàn thành việc xếp vào đội hình đúng như vị trí định sẵn, để chụp lại toàn bộ hình ảnh logo khổng lồ này từ trên không trung, đội chụp không ảnh của FlyCam Vietnam đã tiến hành hỗ trợ tham gia vào việc ghi nhận lại kỷ lục này, bằng các thiết bị chụp không ảnh, đem lại các tấm ảnh hoàn chỉnh của kỷ lục.

Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam chính thức công nhận đây là kỷ lục Việt Nam.
Post a Comment