Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Sunday, November 27, 2011

Bảo đảm tính toàn vẹn của file khi gửi qua môi trường mạng

Khi bạn muốn gửi một file qua email, internet hoặc chỉ đơn giản là upload lên một site nào đó để chia sẻ với người khác, có một rủi ro có thể xảy ra, đó là virus có thể chèn vào file một đoạn code. Khi đó file của bạn trở thành "vật mang bệnh truyền nhiễm" và vô tình có thể lây cho nhiều người khác.
Để an toàn khi chia sẻ thông tin dưới dạng file qua mạng, có một công cụ để check xem tính toàn vẹn của file này khi gửi và khi nhận có giống nhau hay không đó là sử dụng mã MD5. Chúng ta biết rằng về cơ bản, file là một chuỗi nhị phân. Nếu ta đem chuỗi này chạy qua thuật toán MD5 thì sẽ ra một chuỗi mới mà để giải mã ngược là gần như không thể. Và vì thế khi gửi file qua mạng chúng ta chỉ cần gửi kèm chuỗi đã mã hóa MD5. Sau đó người nhận file hoặc người download file lại check lại file một lần nữa qua thuật toán MD5 nếu thấy chuỗi kết quả có giá trị giống như chuỗi mã hóa kèm theo file là OK.


Download file MD5 tại đây
Download Link 1
Download Link 2

Kiểm tra với chuỗi MD5 này để đảm bảo tính toàn vẹn của file: 8C91103D9D8ED8B6EB70BE693C574952
Post a Comment