Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Tuesday, April 5, 2016

Hướng dẫn thiết kế mạch sạc không dây

Demo bản cho các bạn xem:

Đây là mạch phát
Đây là sơ đồ mạch truyền tải
Và mạch nhận
Tổng chi phí khoảng 85K chúc các bạn thành công!
Post a Comment