Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Thursday, October 30, 2014

Con gái

Vũ khí lợi hại nhất của một người con gái
- Không phải là sự nhõng nhẽo thường ngày...
- Cũng không phải là những giọt nước mắt yếu lòng

• Mà đó chính là
- Im lặng
- Sự im lặng vô hình...

• Con Gái:
- Im lặng-Để từ bỏ
- lm lặng-Để níu kéo
- Im lặng-Để thể hiện nỗi đau
- Nước mắt chảy ngược là nước mắt đau ?
Post a Comment