Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Thursday, October 30, 2014

buông tay

Miệng em nói:
• Em sẽ buông tay
• Nhưng thật tâm ai đó có hay .... rằng :
Em .... vẫn cố tìm cách nắm giữ lấy!
• Em đang cố ghép
• Ghép lại những vụn vỡ của yêu thương..
Hạnh phúc:
• Hạnh phúc bắt đầu khi 2 trái tim
biết yêu thương chân thành
• Hạnh phúc tan tành khi 1 trong 2
bắt đầu lạc lối...
Cứ ....
* tưởng rằng quay đầu là bờ ...
ai ngờ quay lạj thấy toàn đại dương *
- khoảng cách của em và anh có lẽ đã lớn = cả đại dương rộng lớn ấy rồi !
Dù biết là thế ... nhưng em vẫn như 1 con ngốc ... cứ mãi đợi chờ và cố gắng tìm lại .... 1 thứ đã thành ... * vô hình *
Post a Comment