Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Saturday, May 17, 2014

Hướng dẫn đổi tên Facebook sau 5 lần

 Theo chính sách mới của Facebook đã thay đổi thì đặc biệt riêng ở Mỹ các tài khoản không bị giới hạn lần đổi tên nhưng số lần phải cách nhau 60 ngày. Điều này có nghĩa ta chúng ta sẽ tận dụng khu vực US để đổi tên sau đó chuyển về lại như ban đầu.

Hướng dẫn: 
B1: Đầu tiên chúng ta truy cập https://www.facebook.com/ và đăng nhập tài khoản mà bạn muốn đổi tên

đăng nhập facebook

B2: Bạn vào phần thiết lập tài khoản

B3: Bạn vào phần ngôn ngữ chọn English (US) và lưu lại cài đặt, rồi thoát ra.

B4: Đăng nhập vào lại và bạn vào đổi tên như bình thường, nhấn vào tên và điền thông tin bạn muốn xuất hiện :D và lưu thay đổi (Save Changes)

B5: Đổi lại ngôn ngữ Tiếng Việt và thoát ra ngoài sau đó đăng nhập lại để tận hưởng thành quả :D

Như vậy là xong! Chúc các bạn thành công


Post a Comment