Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Monday, February 10, 2014

Áp dụng phiên bản mới

 Trong thời gian qua do bận với công việc nên thiếu đi nhiều bài viết hay nên hôm nay trở lại với phong cách mới và nâng cấp chất lượng bài viết lên để đáp ứng như cầu của độc giả.

 Nhắn đáp ứng việc tìm kiếm thông tin nên mình quyết định đưa tìm kiếm lên đầu trang để tiện việc tìm kiếm và thay đổi giao diện bắt mắt hơn cho blog.
 Chúc các bạn tuần mới làm việc vui vẻ!
Post a Comment