Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Wednesday, November 20, 2013

Ngủ cũng ko được yên x-(

Hình này xem không thể không cười được, gần 1h mà cười như thằng điên :D


Nên cẩn thận với mấy thằng bạn khi ngủ :D
Post a Comment