Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Monday, July 22, 2013

Khắc phục lỗi Consider replacing your battery

Cách khắc phục lỗi Consider replacing your battery:


Bước 1:

- Right-click Computer, chọn Manage hiện lên bảng Computer Management, chọn Device Manager, chọn Batteries, Disable cái Microsoft ACPI-Compliant Control Method Battery. Sau khi disable xong biểu tượng pin sẽ biến mất. Thao tác này để ta xài pin sẽ cạn hết.

Bước 2:

- Bạn Khởi động lại máy (" Quang trọng "). Khi bạn khởi động song bạn thấy biểu tượng pin không còn nữa. Lúc này bạn chỉ cần sử dụng hết bin cho đến khi máy bạn tự tắt máy.

Bước 3:

- Khi máy bạn đã tắt bạn tháo pin ra để pin nguội khoảng 15 phúc.
- Gắn cục sạt máy tính vào, nhớ lúc này máy bạn đã tháo pin ra rồi và khởi động trong tình trạng máy tính không pin. khi khởi động bạn vào bios --> load defaund --> F10 và vào windows.
- Khi vào windows bạn tắt hết chương trình đi sao đó tắt máy.

Bước 4:

- Bạn gắn pin vào và sạc pin cho đầy, nhớ là khi sạc pin không khởi động máy.

Bước 5:

- Khi bin đã đầy, bạn tháo pin ra nhớ lúc này máy bạn đã tháo pin ra rồi và khởi động trong tình trạng máy tính không pin. khi khởi động bạn vào bios --> load defaund --> F10 và vào windows.

Bước 6:

- Bạn gắn pin vào và khởi động lại máy tính, khi khởi động bạn vào bios --> load defaund --> F10 và vào windows. khi vào windows bạn thấy pin đã hết lỗi. và cài đặt lại các thông số của bin.

- Right-click Computer, chọn Manage hiện lên bảng Computer Management, chọn Device Manager, chọn Batteries, enable cái Microsoft ACPI-Compliant Control Method Battery.

Bước 7 :

- Bạn khởi động lại máy tính .
Post a Comment