Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Monday, February 18, 2013

Tên lửa S-300, máy bay Su-30 luyện tập

Ngoài tên lửa Sam-2 từng hạ gục pháo đài bay B-52, bộ đội phòng không còn làm chủ các loại tên lửa hiện đại như S-300, máy bay Su-27, Su-30..., quyết tâm không để Tổ quốc bất ngờ vì các tình huống trên không.

Tháng 12-1972, các lực lượng của Quân chủng Phòng không - Không quân đã góp phần quan trọng cùng với quân và dân miền Bắc làm nên Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không", buộc Mỹ phải tiếp tục ngồi vào bàn đàm phán ở Hội nghị Paris, chấp nhận rút hết quân về nước. Chiến thắng ấy đã tạo nên thế và lực mới để giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Phòng không - Không quân tiếp tục đẩy mạnh huấn luyện, làm chủ các loại vũ khí trang bị kỹ thuật có trong biên chế, không ngừng nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, quyết tâm không để Tổ quốc bị bất ngờ vì các tình huống trên không.


Chiến sĩ pháo cao xạ Trung đoàn 280 (Sư đoàn 361, Quân chủng PK-KQ) luyện tập đánh địch đột nhập đường không


Ánh mắt chiến sĩ canh trời


40 năm trước, với tên lửa SAM-2, các chiến sĩ tên lửa đã quật đổ 29 siêu pháo đài bay B-52. Lớp chiến sĩ tên lửa hôm nay, với vũ khí hiện đại hơn, tiếp tục tích cực tổ chức huấn luyện nhằm làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật...


...và luôn lập thành tích cao trong các đợt diễn tập có bắn đạn thật


Tổ hợp tên lửa S-300 là loại vũ khí mới và hiện đại của Quân chủng Phòng không - Không quân. Bộ đội tên lửa S-300 đã hoàn toàn làm chủ loại vũ khí hiện đại này.


Nằm trong tiến trình hiện đại hóa của toàn Quân chủng Phòng không - Không quân, Không quân nhân dân Việt Nam cũng được trang bị nhiều máy bay hiện đại như SU-27, SU-30...


Đồng thời tiếp tục khai thác hiệu quả các loại máy bay đã được trang bị trước đó như SU-22


Sẵn sàng xuất kích! (trong ảnh: Phi công Vương Xuân Bắc, Trung đoàn 921, Sư đoàn không quân 371, trong phiên trực ban sẵn sàng chiến đấu, tháng 12-2012).
Nhân viên kỹ thuật chuyên ngành vũ khí hàng không thực hiện nhiệm vụ trong ban bay kiểm tra kết quả bắn ném của máy bay SU-30
Làm chủ bầu trời Tổ quốc.


Theo Quân đội Nhân dân
Post a Comment