Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Friday, February 1, 2013

Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra huyện ủy đánh bạc

Sau clip ông Lê Vũ Thắng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Lâm Hà (Lâm Đồng), say sưa sát phạt được tung lên mạng, cơ quan chức năng vào cuộc điều tra. Ông Thắng đã xin thôi chức và tự nhận mức kỷ luật cảnh cáo.Theo mình thì đây làm mức phạt cực kỳ vô lý, cán bộ như thế thì bảo dân không tin tưởng, làm sao quản lý được hay là cảnh cáo rồi sau này tiếp tục tái phạm nữa... Còn nhiều nữa chưa bị lôi ra nhờ có video này nên mới bị phát hiện nhưng vẫn còn không ít kẻ nhưng vậy.

Nên đổi luật cán bộ phải chịu án gấp 2 lần thì dân mới yên tâm được.


Post a Comment