Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Friday, January 4, 2013

Để Search engine optimised website cần những gì?

Các trang web thường được xây dựng với nội dung đã được tối ưu hóa, các trang web này có nội dung tốt bằng văn bản với từ khoá cụ thể. Điều quan trọng là làm vừa lòng cả khách hàng của bạn và các “spiders” tìm kiếm. Xây dựng nội dung có liên quan cho các từ khoá cụ thể hoặc các chuỗi từ khoá có nghĩa là bạn sẽ kết thúc với các trang có nội dung rất cụ thể.

Điều này sẽ thực hiện thông qua cách thiết kế web và cấu trúc menu trang web của bạn. Tốt hơn hết là nếu bạn có thể sử dụng các từ khóa chính cho trang web của bạn giống như là tên menu.Từ khoá , nội dung, tên menu là điều ”spider” tìm kiếm, và nó cũng sẽ làm cho dễ dàng hơn để xây dựng một bản đồ có ý nghĩa thông qua trang web của bạn.

Vì vậy, khi bạn đang viết nội dung của bạn, bạn cần phải cố gắng dẫn nội dung đó đến các từ khóa cụ thể mà bạn đã lựa chọn cho trang web. Bạn có thể sử dụng thêm các từ tương tự từ khóa cũng được, nhưng nên nhớ là phải tập trung đặc biệt vào các từ khoá chính nhất cho mỗi trang. Một khi điều này được thực hiện, hoặc ít nhất một dự thảo ban đầu, bạn có thể đặt nó vào các trang html được yêu cầu thử nghiệm trình đơn của bạn và liên kết văn bản như bạn đi.

Đó là một ý tưởng tốt để sử dụng một bộ xử lý từ đơn giản cho dự thảo ban đầu, nơi bạn có thể sử dụng một kiểm tra chính tả, nếu bạn cần. Tốt nhất không sử dụng một trình xử lý phức tạp bởi vì bạn có thể tìm thấy những gì bạn cần để tách nó của nó ẩn định dạng. Nếu bạn làm thế, lưu nó như văn bản, và bản sao đó để tài liệu html của bạn. Một chút của một chạy xung quanh, nhưng nếu bạn sao chép và dán từ bên trong Word. Đôi khi một số nền mã định dạng có thể được chuyển giao, mà có thể có một số hiệu ứng xấu trong tài liệu html. Bạn có thể viết trực tiếp vào trình biên tập html nếu bạn thích.

Khi bạn tiến hành hãy kiểm tra chắc chắn kĩ tên mạng, tiêu đề, mô tả, thẻ meta từ khoá và trang nhóm tất cả các bao gồm từ khoá chính của bạn cho các trang, tốt hơn là bắt đầu với nó. Chỉ cần có một nhìn vào mã nguồn trang web của trang này để xem những gì tôi có ý nghĩa. Thực hiện tìm kiếm chữ cho “Tối ưu hoá Web Content “. Xem bao nhiêu lần nó đã được sử dụng, và lưu ý nơi mà nó đã được sử dụng. Điều này sẽ cung cấp cho bạn một hướng dẫn tốt.

Hãy nhớ rằng nội dung để bán cho khách hàng. Hãy chắc chắn rằng nó là một định dạng đọc tốt. Bạn có thể đặt các liên kết từ văn bản đến các trang khác trên trang web của bạn khi bạn liên quan đến chủ đề cụ thể. Bạn cũng có thể liên kết đến các trang web khác hơn là của riêng bạn, nhưng hãy nhớ để tạo ra một cửa sổ trình duyệt mới với các liên kết bên ngoài, vì vậy trang của bạn vẫn còn có sẵn. Trong liên kết của bạn, đặt mục tiêu = “_blank” ngay trước khung dấu <>. Liên kết để có liên quan, các trang web không cạnh tranh nếu có thể.

Nó cũng là một ý tưởng tốt để sử dụng thẻ alt và thẻ tiêu đề cho mỗi ảnh. Công cụ tìm kiếm như thế này, và họ cho thấy một mô tả của hình ảnh khi dao động chuột lên nó. Nếu bạn có thể dệt từ khóa trang của bạn tại đây cũng có, bạn làm rất tốt.

Hãy nhớ, tối ưu hóa nội dung tốt là hết sức quan trọng để giúp bạn tốt trong danh sách các công cụ tìm kiếm. Hãy giữ nó thật thân thiện với người đọc, và và định dạng sao cho phù hợp.
Post a Comment