Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Saturday, December 22, 2012

Vô hiệu hóa KeyLogger, Vô hiệu hóa KeyLogger!!!

Thao tác này rất cần thiết cho các bạn chơi game online ngoài net, thường thì các tiệm net đều hok có dùng các trình antivirus, do đó, khi vào máy, bạn nên chạy file này trước, nó giúp cho bạn an toàn hơn trước keylogger.

Mở Notepad và chép đoạn mã sau vào :

Bạn nên cẩn thận khi chơi game ở phòng net lạ, có thể thằng quản lý nó cài keylog để lấy id và pass của bạn(mấy thằng đó thì ko biết chửi sao cho xứng đáng nữa).

Windows Registry Editor Version 5.00
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Run]

"WIN HOST PROCESS"="%system%\WIN HOST PROCESS.EXE"[separator]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\

Explorer\Browser Helper Objects\{1E1B2879-88FF-11D3-8D96-D7ACAC95951A}]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\CLASSES\CLSID\{1E1B2879-88FF-11D3-8D96-D7ACAC95951A}]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\CLASSES\Interface\{1E1B2879-88FF-11D3-8D96-

D7ACAC95951A}]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\CLASSES\TypeLib\{1E1B2879-88FF-11D3-8D96-

D7ACAC95951A}]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\CLASSES\PK.IE.1]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\CLASSES\PK.IE]


Lưu tập tin này lại và đặt tên là diskeylogger.reg
Bạn lưu trong USB hay up lên 1 web nào đó khi dùng chỉ cần double chuột vào file vừa tạo, nó hiện lên cái thông báo bạn ok là được.

Sưu tập từ congdongthegioiao
Post a Comment