Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Wednesday, September 5, 2012

Thay đổi icon cho tên miền Dot.TK (change icon for dot.tk)

Thông thường để thiết lập một favicon cho website ta làm như sau

<link id="id_icon" href="đường dẫn đến icon" rel="icon" type="image/x-icon" />


Cách trên thì oki nhưng lại gặp trục trặc với tên miền .tk. Vì là tên miền này miễn phí nên nó chắc phải ghi cái “bản mặt” nó vào =)) . sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thay đổi được cái Favicon của nó. Bằng cách chèn một đoạn script có tác dụng sẽ ghi đè cái Favicon của mình lên sau khi trang web load xong. Các bước làm như sau

Chuẩn bị 1 cái icon rồi up lên host. Nếu chưa có bạn có thể vào website này để tạo cho nhanh http://www.favicon.cc/.
Mở file header.php ra, vào thẻ head chèn hàm javascript này vào


function changeFavicon(href) 
{ var icon = $('#favicon'); 
icon.replaceWith(icon.clone().attr('href', href)); 


Sau đó chúng ta gọi hàm


$(document).ready(function() {

changeFavicon('http://www.shoptamky.com/favicon.ico');

}); 
Bạn nhớ thay đổi link của icon nhé.

Do dùng Jquery nên bạn phải có thư viện này. Nếu chưa có bạn down về và bổ sung hoặc thêm dòng code này vào trước đoạn script trên

<script type="text/javascript"src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4.2/jquery.min.js"></script>Cuối cùng ta thu được đoạn code như sau:

<script type="text/javascript"src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4.2/jquery.min.js"></script>
<script>


//Hàm thay đổi icon

function changeFavicon(href) {
var icon = $('#favicon');
icon.replaceWith(icon.clone().attr('href', href));
}

$(document).ready(function() {
changeFavicon('http://www.shoptamky.com/favicon.ico');
});
</script> 
Vậy là đã cái favicon của mình vào rồi. Tuyệt


//ps: có thể lúc loading bạn thấy tên miền của .tk nhưng sau đó lại bị javascript của ta replay lại

Chúc các bạn thành công
Post a Comment