Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Thursday, December 27, 2012

Điện thoại yêu cầu mã PIN/PIN2/PUK/PUK2

Các mã PIN và PUK được sử dụng để bảo vệ SIM card, một thẻ nhỏ bên trong điện thoại để thiết lập một kết nối mạng.

Mã thông dụng nhất là PIN (Personal Identification Number), giúp người sử dụng tự thiết lập và có thể kích hoạt và tắt bằng cách làm theo các chỉ dẫn trong hướng dẫn sử dụng. Mã PIN2 là mã PIN đóng vai trò lớp bảo vệ thứ 2 cho một số tính năng của điện thoại. Mã này hoạt động tương tự như mã PIN và thêm thông tin sẵn có trong hướng dẫn sử dụng.

Nếu mã PIN được nhập sai nhiều lần, điện thoại của bạn có thể yêu cầu mã PUK (Personal Unblocking ***). Mã PUK có 8 ký số do nhà cung cấp dịch vụ di động cung cấp.

Nếu mã PIN2 được nhập sai nhiều lần, điện thoại của bạn có thể yêu cầu mã PUK2.

Nếu mã PIN và PUK được trang bị để bảo vệ SIM card thì máy điện thoại lại có mã bí mật để bảo vệ máy. Mỗi máy điện thoại có thể được trang bị một hay nhiều mã để bảo vệ chống sử dụng không được cho phép. Nếu điện thoại yêu cầu mã bảo mật và bạn chưa kích hoạt mã này, hãy đưa mã bảo mật mặc nhiên: 12345, nhưng chỉ thử mã này một lần. Nếu máy vẫn yêu cầu mã bảo mật cần mang điện thoại đến điểm chăm sóc khách hàng của nhà sản xuất để kiểm tra.

Xin lưu ý:

Một số nhà điều hành tạo cấu hình để điện thoại chỉ hoạt động với các SIM card thuộc nhãn hiệu của họ. Trong trường hợp này, nếu bạn đưa vào mã sai 3 lần hoặc nhiều lần liên tiếp, điện thoại có thể khóa vĩnh viễn. Nếu điều này xảy ra, xin liên hệ với nhà điều hành hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn để được trợ giúp.

Trong những trường hợp khác, nếu bạn đưa vào mã sai 3 lần hoặc nhiều lần liên tiếp, điện thoại chuyển sang "chế độ ngủ" và không chấp nhận bất kỳ mục nhập nào trong vòng 15 phút. Trong trường hợp này, tắt điện thoại, sau đó bật lại, để yên trong vòng 15 phút rồi sau đó thử lại hoặc mang điện thoại đến các điểm chăm sóc khách hàng của nhà cung cấp thiết bị.

* Bẻ khoá máy, khóa mạng: 

- Để bẻ khóa máy hoặc khóa mạng ngoài dùng lệnh đặc biệt ta phải dùng những thiết bị chuyên dụng để nạp một phần mềm mới, hoặc dùng phần mềm Unlocked để Reset máy vể trạng thái xuất xưởng.
- Dòng máy Băng tần 850 MHz ngoài việc unlock bằng máy tính, phải can thiệp thêm phần cứng .
Post a Comment