Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Friday, December 21, 2012

Đăng ký Google Adsense qua Docstoc.com

Thông tin này không mới nhưng một số newbies thì sẽ bỡ ngỡ khi bắt đầu đăng ký Google Adsense mà chưa có website/blog cũng như không biết nên bắt đầu từ đâu.
Ngoài cách đăng ký Google Adsense thông qua Flixya , bạn có thể Đăng ký Google Adsense qua Docstoc.com
Bước 1:
Đăng ký 1 tài khoản miễn phí tại Bạn hãy đăng kí và đăng nhập để xem liên kết này.

Bước 2:
Docstoc sẽ hỏi bạn có muốn tạo một tài khoản Google Adsense không.Bạn hãy chọn “i’d like to set up an Adsense account.Bạn cũng có thể tạo Google Adsense account sau khi đã đăng nhập tài khoản.

Bước 3:
Bạn có thể upload tài liệu để chia sẻ.
Nếu bạn chưa tạo tài khoản Adsense, bạn có thể tạo ở bước này

Docstoc chia sẻ revenue là 50/50. Bạn chú ý khi chia sẻ tài liệu đừng upload tài liệu vi phạm bản quyền nhé.
Bạn có thể dùng docstoc rồi upload một số tài liệu thuộc sở hữu của bạn ở đó bạn đăng back link đến website của mình.Cách này tạo được một lượng traffic kha khá
Post a Comment