Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Tuesday, October 2, 2012

Ebook các mạch điện tử hay

Đã từ lâu chip có sưu tầm được 1 kho các mạch điện tử,nhiều mạch có thể các bạn rất quen thuộc nhưng cũng có những mạch rất mới lạ,các bạn download về tìm hiểu rồi cùng lên blog trao đổi.
Theo Chipkool.tk 
pass: chipkool.tk