Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Monday, August 20, 2012

Cách làm máy bay , bay hoài không rơi

Thấy làm cái này rất là công phu như lại rất khoa học nên bạn nào thích hãy làm thử

Video demo

Video hướng dân:
Nếu xong rồi các bạn có thể trang trí bằng bút màu lên chiếc máy bay của mình

Full list cho các bạn nghiên cứu thêm: http://www.youtube.com/playlist?list=PL538A7870D59E6755&feature=view_all

Chúc thành công

Theo Toilam.com
Post a Comment