Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Wednesday, July 11, 2012

Tình yêu hoàn hảo

Tình yêu
...
Cũng giống như đôi giày vậy
.
Chiếc đẹp thì không đi vừa
. Chiếc vừa thì không phải đẹp nhất
.
Hãy chọn cho mình đôi vừa chân và hợp với bạn
. Chứ đừng chọn đôi đẹp nhất mà không vừa chân
.
Vì chân bạn sẽ đau và không thoải mái
.Yêu hoàn hảo 1 ng chứ đừng tìm một ng hoàn hảo để yêu...
Post a Comment