Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Monday, July 23, 2012

Giới thiệu dot NET

Vâng, dot NET hay .NET , một cụm từ mang đầy tính thách thức cho các bạn trẻ lập trình, nhiều người sợ khi nghe thấy nó vì không hiểu nó là gì. Nhưng đây lại là cụm từ phổ dụng cho những người học về CNTT. Và đã học CNTT thì không thể không biết đến .NET.Vậy, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nó là gì :

+Ta phải ngược dòng lịch sử 10 năm về trước,vào năm 1998 , lúc đầu nó có cái tên là NGWS (Next Generation Windows Services). Được Microsoft xây dựng nhằm mục đích thiết lập một hệ thống liên kết tổng quát để kết hợp các máy tính trên thế giới với nhau (từ để bàn , xách tay , notebook, pocketComputer đến ...).

Nó sử dụng những chất keo nhỏ (những đoạn code hỗ trợ được viết sẵn) để liên kết các máy sao cho các máy đều có thể chạy cùng một software dựa trên một nền duy nhất, độc lập với phần cứng và ngôn ngữ lập trình.

Đó gọi là .NET Framework.

Bill Gate kì vọng rằng nó sẽ trở thành một phần của MS Windows và sẽ được truyền qua các nền khác, có thể ngay cả Unix.

Tóm lại , ngắn gọn xúc tích :
1.Ta viết code --> code được trình biên dịch dịch thành mã máy (0,1,1,0...) --> mã máy được dịch để chạy trên nền của dotNet


2.Một máy tính+Một hệ điều hành (win chẳng hạn) +có cài dotNET FrameWork = chạy được 1 soft viết bởi 1 ngôn ngữ .NET
+Các thành phần chính của Dot NET:

Một chương trình thực thi bởi .NET (gồm ASP.NET hoặc một WinForm) sẽ được thực hiện qui trình output ra hardware như trên. Trong đó , cụ thể hóa cái .NET Application là: 

--ASP.NET(Chuyên để làm web)
--Windows Form (Lập trình windows)
--ADO.NET (Một bộ thư viện hỗ trợ tác động vào cơ sở dữ liệu)
--XML (Hỗ trợ hiển thị dạng bảng hoặc cây thư mục)
--IO (Hỗ trợ tác động File , Folder)
--Threading (Hỗ trợ tính thời gian thực thi song song)
--.NET Framework Base Class (Chính là mỗi khi mình nhấn dấu . một cái , là nó gọi các phương thức ra , và nó tìm các phương thức hỗ trợ ở đây để hiển thị ra , đây chính là bộ thư viện hỗ trợ cho .NET. Nó chia nhỏ ra thành các lớp hỗ trợ sâu hơn : giúp truy cập cơ sở dữ liệu , file , hệ thống ...v v)
--Common Language Runtime (Là trình biên dịch khi viết ngôn ngữ nào đó , trình biên dịch này sẽ nhận diện ngôn ngữ vừa viết đó là ngôn ngữ gì)

.
Post a Comment