Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Monday, February 20, 2012

Lang thang lụm đc 2 cái hình

                                                                                                                           


Bạn sẽ ra khỏi mê cung bằng lối nào và xem xem công việc nào phù hợp với bạn nhé:

A: Công an, huấn luyện viên,các nhà văn
B: Vẽ tranh biếm hoạ, kế toán, giám đốc, nhà thiết kế.
C: Các nhà lãnh đạo, luật sư
D: Bác sĩ, giáo viên, ca sĩ, các phóng viên, công nhân
E: Diễn viên, trình điều khiển, kinh doanh, quản lý cơ sở
--------------------------------------------0--------------------------------------------
Thử tìm mình nhé (look and find me) 

Post a Comment