Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Monday, January 2, 2012

Hạnh phúc! Happy!

Hạnh phúc là khi sinh ra trên cuộc đời có đôi mắt để nhìn mẹ, nhìn quê hương nhìn cái đẹp, đôi tay để cầm nắm yêu thương. Hạnh phúc không phải là may mắn hạnh phúc là sự nổ lực, sự tìm kiếm và chăm chỉ hơn cả là sự hy sinh, nhưng hạnh phúc cũng cần sự may mắn, hãy biết tận dụng những gì đang có và sẽ có để bạn luôn được hạnh phúc đó là may mắn là khi bạn cười, ngay cả khi bạn khóc cũng là hạnh phúc và cả khi buồn hạnh phúc cũng xen lẫn vì bạn có cảm xúc đó là hạnh phúc. (Đôi khi nỗi đau và nước mặt làm bạn đẹp và hạnh phúc hơn) Tôi luôn nghĩ về tương lai và sự tồn tại của mình liệu có thể là vô vị nếu bạn cho là mình bất hạnh thì bạn đã sai nếu bạn là tôi, bạn vẫn còn hơn nhiều người tại sao bạn không nghĩ về điều đó, hãy cười và hãy khóc thật to để lòng than thản và hãy sống hạnh phúc. Have fun!
Post a Comment