Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Friday, January 13, 2012

Cẩn thật mất cắp và trộn xe những ngày sắp Tết

 Nhũng ngày sắp tết là dịp có nhiều chương trình khuyến mãi xả hàng và chợ xuân thu hút hàng triệu người đi mua sắm, lợi dụng nó nhiều người xấu cũng thích hành nghề, nên việc chơi tết và mua sắm mọi người cần cẩn thận mua theo những thứ cần thiết và chú ý và khóa xe cẩn thật để không mất tài sản.

 Không nên nghe điện thoại khi đi xe máy hay ở chỗ đông người quá hoặc là nơi vắng vẻ, nếu muốn nghe điện thoại cần dừng lại ở nơi gần cây cối và tránh cản trở giao thông để bảo vệ tài sản. Cần chú trọng bọn móc túi bằng các nên bỏ tay vào tui quần khi ko cần thiết hoặc cẩn thận quan sát xung quanh, việc gửi xe cũng cẫn cẩn trọng vì một số nơi giữ xe không đoàng hoàng thường xuyên để xảy ra mất xe, thế nên khi giữ xe cần chú ý chỗ uy tín (quen biết chưa hẳn là tốt nhất) và chú ý lấy vé xe nếu vé ko đủ tin tưởng như là ko có số hoặc vé ghi bằng tay, khi lấy xe thì không nên đưa vé xe trước mà hãy đọc số xe và yêu cầu họ dắt xe ra dùm nếu đúng thì hãy đưa phiếu xe để đảm bảo an toàn, tại một số nơi đã để xảy ra mất xe và không chịu đền thiệt hay khi lấy vé xe rồi thì chuyển mặt chối cãy làm mất tài sản và trất tự.

 Chúc pà kon chơi tết vui vẻ và hạn phúc bên gia đình.
Post a Comment