Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Thursday, January 18, 2018

Shuntrip là gì

Shuntrip là một khí cụ điện hạ áp chuyên dùng để cắt các máy cắt.Cấu tạo của nó dựa trên nguyên lí điện từ. Shuntrip là một cuộn dây được gắn trong máy cắt VCB, ACB,MCCB ,nếu sử dụng cho MCB thì nó được gắn bên hông của MCB, nó có nhiệm vụ là OFF máy cắt, CB khi có tín hiệu điện từ bên ngoài gửi vào.Nếu bạn đưa điện áp đặt vào hai đầu cuộn dây của shuntrip thì shuntrip sẽ tác động vào kết cấu cơ khí bên trong của máy cắt và làm cho máy cắt trở về trạng thái OFF hoặc Trip tùy vào từng trạng thái của máy cắt.


 Thường thì shuntrip được kết hợp với nút nhấn Emergency Off ,hay kết relay bảo vệ,hay tín nhiệu Off từ xa hay tín hiệu PLC nào đó…
Post a Comment