Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Monday, May 23, 2016

Hướng dẫn làm mạch tăng áp

 Mạch này sẽ giúp tăng áp Pin 1,5V lên để làm sáng bóng đèn 3V. Nó sẽ giúp bạn hiểu rõ nguyên lý và nâng cấp nó lên


Hướng dẫn làm mạch tăng áp

Mạch joules thief
Hướng dẫn làm mạch tăng áp

 Bạn có thể tạo ra mạch điện xoay chiều 220V
Mạch nguyên lý
Mạch hoàn thiện
Test mạch

How to make a Joule Thief Circuit,How to make a Joule Thief Circuit Explained,
Post a Comment