Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Wednesday, April 27, 2016

Hướng dẫn làm máy dò dây có điện

Sơ đồ nguyên lý và demo:Chức năng của máy dò, dùng để dò phát hiện dây dẫn có điện và dò dây nóng (L) đối với dòng điện AC. Các bạn có thể phát triển thêm dùng để dò kim loại và vùng từ trường bằng cách thêm điện trở và transistor.Chúc các bạn thành công!


Post a Comment