Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Wednesday, March 16, 2016

Mẹo thi bằng lái xe đậu 100%


Các mẹo ngắn trong phần các câu hỏi:
Máy kéo : 30 km/h
Mô tô: 40 km/h
Cao tốc 1, làn đường 2.
Đuôi câu hỏi màu xanh có 50km thì chọn ý 3, 60km thì chọn ý 4.
Trong câu hỏi màu xanh có từ xe mô tô thì chọn ý 3, công nông thì chọn ý 4.

Bạn nhớ các nguyên tắc về ưu tiên để trả lời các câu hỏi về sa hình:
Xe nào đã vào ngã tư thì xe đó có quyền ưu tiên đi trước cao nhất.
Tiếp đó đến các xe ưu tiên. Trong các xe ưu tiên thì xe cứu hoả có ưu tiên xe quân sự, xe công an, xe cứu thương.
Tiếp đó nếu cùng là xe ưu tiên hoặc cùng là xe không ưu tiên thì xét đến đường ưu tiên, tức là xe nào nằm trên đường ưu tiên thì có quyền đi trước.
Xe nào không vướng xe khác ở bên phải có quyền đi trước, nhưng trong vòng xuyến thì phải nhường đường cho xe đến từ bên trái.
Thứ tự ưu tiên tiếp theo: xe rẽ phải, xe đi thẳng, xe rẽ trái.
Post a Comment