Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Tuesday, March 8, 2016

Làm máy chiếu 3D với Smartphone chỉ tốn 3K


Đầu tiên bạn cần in giấy này ra

Download Hình
 Sau đó ra hiệu sách mua 1 tấm giấy trong (cỡ 1k/1 tờ cắt được 4 cái đó)


Rồi sau đó cắt theo tờ photo trên, và dùng băng keo dán 4 cạnh lại với nhau
Xong thành quả thì mở điện thoại lên để chế độ sáng nhất và đặt lên như hình dưới

Video 3D Hologram
https://www.youtube.com/watch?v=Y60mfBvXCj8
https://www.youtube.com/watch?v=nhdTfUkCkIQ
https://www.youtube.com/watch?v=TcUHV6bHOeg
https://www.youtube.com/watch?v=vtYRMHmvPh0
https://www.youtube.com/watch?v=u9cbG5ZsjVY
https://www.youtube.com/watch?v=Uftu0RaIDkw
https://www.youtube.com/watch?v=E4hPKsx_ZBs
https://www.youtube.com/watch?v=CIszi2Kv_lkSmartphone thành máy chiếu 3D hologram
Smartphone Hologram - Make your own 3d hologram
Turn your Smartphone into a 3D Hologram
Hướng dẫn tự tạo máy chiếu 3D một cách đơn giản
How to Turn Smartphones into 3D Hologram Projectors
Tự tạo lăng kính chiếu video 3D cho smartphone trong 15 phút
Tạo "máy chiếu" 3D bằng hộp CD cũ cực đơn giản cho smartphone
Biến chiếc smartphone của bạn thành máy chiếu 3D
Post a Comment