Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Saturday, October 3, 2015

Làm mạch loa đơn giản nhất

Sử dụng nguồn đơn trong dải : 6-18V
IC sử dụng : TDA2003
Linh kiện gồm có :
1. IC TDA2003 = 8.000vnđ
2. Tụ 2.2uF, 100uF , 470uF, 1000uF + điện trở 220ohm, 2.2ohm : 5.000vnđ

Mạch loa đơn giản nhất

chân 5 cấp dương VCC , chân 3 MASS GND
Post a Comment