Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Thursday, May 14, 2015

Số 3 của tôi


Bạn là người sáng tạo, có tài và thoải mái. Những người có con số may mắn là số 3 thường có cá tính mạnh.

Sự nhiệt tình, tài năng và các kỹ năng xã hội của bạn khiến bạn luôn nổi bật trong mọi tình huống. Số 3 nghĩa là may mắn, may mắn, và may mắn!

Đây là một con số thần thánh với rất nhiều ý nghĩa bí ẩn khác nhau, tùy thuộc vào cách giải thích ở từng nền văn hóa.