Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Thursday, October 30, 2014

Vô tâm


- Càng ngày càng vô tâm, ít hỏi thăm và trò chuyện với người khác...
- Nhắn tin thì lười, cảm xúc thì thất thường...
- Mệt mỏi vì phải suy nghĩ quá nhiều...
- Bỗng dưng muốn thờ ơ và hờ hững với rất nhiều thứ...
- Mất phương hướng...
- Không biết mình muốn gì và cần gì ?

Post a Comment