Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Thursday, October 30, 2014

Người có yêu ta

Đến 1 ngày . . . cây bất chợt hỏi lá
- Nếu cây chết!
- Thì lá có buồn không?
Lá âm thầm gật đầu rồi khẽ đáp:
- Cây chết rồi!
- Lá cũng chết theo cây

Rồi 1 ngày lá lại hỏi cây!
- Nếu lá chết . . . cây có buồn cho lá?
Cây lặng im
- Làm lòng lá . . . đau nhói
Lá bật khóc
- Rồi . . . từ từ . . . rơi rụng:
Lá chết rồi
- Cây . . . lại thay lá mới thôi!!!

- Tình đời thật bạt bẽo .
Ta yêu người .
... Liệu người có yêu taPost a Comment