Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Thursday, October 30, 2014

ck - vk

vk bám chắc vào nhá, k là ngã đấy
.
.
vâng ạ , nhưng mà ck chở vk đi đâu đây ^o^
.
.
ck chở vk đi nhà trẻ :))
.
.
tai saooooo :((((((
.
.
vk phải ngoan , nghe lời, k khóc nhè nữa thì
ck đón vk về :x

Post a Comment