Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Thursday, October 30, 2014

Đánh mất

- Hạnh phúc đến với E 
- Vì E không biết trân trọng...
* E hờ hững...
* E vô tâm...
* E bất cần...
* E buông thả..
* E không níu kéo...
~ Để ngày A ra đi E chỉ lặng nhìn
E hối hận - Cũng chỉ là quá khứ...

Post a Comment