Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Thursday, October 30, 2014

Đã từ lâu...
* Qên mất cảm giác hằng đêm cầm điện thoại đợi tin nhắn ai đó..
* Qên mất cảm giác được ai đó chúc ngủ ngon...
* Quên mất cảm giác được ai đó gọi dậy...
* Qên cảm giác được quan tâm...
* Qên cảm giác đợi chờ và lo lắng..
~ Quên cách yêu..
~ Quên cách nhớ...

.....
Cô đơn - Lạc lõng - Chỉ mình E...
Post a Comment