Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Monday, July 21, 2014

Tiêu diệt virus gọn nhẹ với TDSSKiller

Công cụ TDSSKiller miễn phí được phát hành bởi Kaspersky để tiến hành quét và tiêu diệt virus một cách triệt để.Sau khi tải về, bạn khởi động TDSSKiller từ tập tin EXE mà không cần cài đặt và bắt đầu quá trình quét và tiêu diệt virus.

Post a Comment