Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Wednesday, July 9, 2014

Kích hoạt God Mode trên Windows 7 và 8

Có lẽ bạn đã nghe nói về "God Mode", một cái gì đó cho phép bạn truy cập vào tất cả các loại thiết lập mà bạn thường không thể nhìn thấy hoặc tìm trong Windows 7 hoặc 8?

Bước 1: Nhấp chuột phải vào desktop và chọn New, Folder.

Nếu bạn không muốn có một biểu tượng máy tính để bàn, bạn có thể tạo một thư mục mới trong ổ đĩa C: bằng cách sử dụng Windows Explorer hoặc My Computer. Bạn có thể thực hiện bằng cách nhấp chuột phải vào ổC: chọnNew, Folder. Bây giờ bạn có thể truy cập bất cứ lúc nào.

Bước 2: Sao chép và dán vào tên cho thư mục mới:

Code GodMode:
                          {ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}

Bước 3: Các thư mục trên máy tính để bàn của bạn bây giờ sẽ là một phím tắt để God Mode.

Kích hoạt God Mode trên Windows 7 và 8

Khi nhấp truy cập vào nó có thể tìm thấy tất cả các cài đặt ẩn và bạn có thể sửa đổi.

Lưu ý trên Windows 8: Nếu bạn nhận được chỉ là một thư mục mới với những con số và chữ cái trong nó, bạn có thể xóa thư mục mới đó và tạo lại trên Windows Explorer (phía dưới bên trái) và thay đổi các thiết lập dưới tab Viewcủa Windows Explorer. Sau đó kiểm tra lại các hộp, tập tin mở rộng, tên và các hidden.

Nếu bạn không muốn làm điều này bằng tay, bạn có thể tải một số chương trình dưới đây, nó sẽ làm cho bạn.
Post a Comment