Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Monday, June 30, 2014

đáp án đuổi hình bắt chữ - cập nhật thường xuyên

Danh sách đáp án game bắt chữ mới nhất (ngày 30/06/2014)

đáp án game Đuổi hình bắt chữ

Đáp án 1. BÁO CÁO
Đáp án 2. BA HOA
Đáp án 3. CUNG CẦU
Đáp án 4. CA DAO
Đáp án 5. CÂN BẰNG
Đáp án 6. MẬT MÃ
Đáp án 7. NEO ĐƠN
Đáp án 8. KHẨU CUNG
Đáp án 9. GIẤY BẠC
Đáp án 10. HOA HẬU
Đáp án 11. HÀNH LANG
Đáp án 12. THẢM THIẾT
Đáp án 13. Ô BA MA
Đáp án 14. BÓNG BẢY
Đáp án 15. NHẬT BÁO
Đáp án 16. DẦU CÁ
Đáp án 17. TAY TRẮNG
Đáp án 18. XÀ KÉP
Đáp án 19. KIẾN THIẾT
Đáp án 20. MỸ NHÂN NGƯ
Đáp án 21. CHÂN THÀNH
Đáp án 22. GẠCH HOA
Đáp án 23. HỌC ĐƯỜNG
Đáp án 24. XE TĂNG
Đáp án 25. CẦU MÂY
Đáp án 26. GẤU NGỰA
Đáp án 27. TÌNH TRƯỜNG
Đáp án 28. HỨNG THÚ
Đáp án 29. BAO HÀM
Đáp án 30. KINH ĐỘ
Đáp án 31. ĐẦU GẤU
Đáp án 32. CÁ NGỰA
Đáp án 33. MỸ TÂM
Đáp án 34. BÀI BẠC
Đáp án 35. BAO LA
Đáp án 36. HỎI CUNG
Đáp án 37. NỘI GIÁN
Đáp án 38. ĐẦU THÚ
Đáp án 39. LANG THANG
Đáp án 40. CÔNG TRÁI
Đáp án 41. CHỈ ĐIỂM
Đáp án 42. TRANH THỦ
Đáp án 43. BAO PHỦ
Đáp án 44. ÁP ĐẢO
Đáp án 45. NÉM ĐÁ GIẤU TAY
Đáp án 46. BỈ Ổi
Đáp án 47. CỔ LOA
Đáp án 48. BẠC TÌNH
Đáp án 49. CHÂN TƯỚNG
Đáp án 50. ĐỒNG CAM CỘNG KHỔ
Đáp án 51. KIẾM CHUYỆN
Đáp án 52. HỒNG TÂM
Đáp án 53. NGÃ NGŨ
Đáp án 54. BAO QUÁT
Đáp án 55. TRÁI CÂY
Đáp án 56. THAN KHÓC
Đáp án 57. BÀ XÃ
Đáp án 58. XÍCH LÔ
Đáp án 59. NHẠC CỤ
Đáp án 60. HÀI LÒNG
Đáp án 61. NỘI THẤT
Đáp án 62. CAN GIÁN
Đáp án 63. NGỰA Ô
Đáp án 64. TAI HoẠ
Đáp án 65. BÁO THỨC
Đáp án 66. XE HOA
Đáp án 67. BA ĐẦU SÁU TAY
Đáp án 68. BA TRỢN
Đáp án 69. XƯƠNG RỒNG
Đáp án 70. BÌNH HOA DI ĐỘNG
Đáp án 71. CƠ BẮP
Đáp án 72. BÓNG ĐÁ
Đáp án 73. BÚT KÝ
Đáp án 74. CÔNG BỐ
Đáp án 75. HÀNH HẠ
Đáp án 76. KINH LƯỢC
Đáp án 77. NHÀ HÁT
Đáp án 78. THÔNG TẤN
Đáp án 79. BÀ MỐI
Đáp án 80. BA ĐỘNG
Đáp án 81. ÁO MƯA
Đáp án 82. THỜ Ơ
Đáp án 83. XEM TƯỚNG
Đáp án 84. TRÂU MỘNG
Đáp án 85. CÔNG GIÁO
Đáp án 86. MŨI NHỌN
Đáp án 87. BAO TAY
Đáp án 88. ÁI MỘ
Đáp án 89. NHÂN ĐỨC
Đáp án 90. ĐÊ TIỆN
Đáp án 91. LỤC LẠC
Đáp án 92. TÍCH PHÂN
Đáp án 93. KÍCH THÍCH
Đáp án 94. ĐẠI TƯỚNG
Đáp án 95. BAO TỬ
Đáp án 96. KHỔ TÂM
Đáp án 97. BA CHÌM BẢY NỔI
Đáp án 98. ANH HÀO
Đáp án 99. RỬA TIỀN
Đáp án 100. MA CÀ RỒNG
Đáp án 101. BÁO MỘNG
Đáp án 102. MÃ HOÁ
Đáp án 103. TĂNG CA
Đáp án 104. HÒM CÔNG ĐỨC
Đáp án 105. BIỂN HIỆU
Đáp án 106. BÁN ĐẢO
Đáp án 107. BI HÀI
Đáp án 108. BI QUAN
Đáp án 109. MẠNG DI ĐỘNG
Đáp án 110. BA CHÂN BỐN CẲNG
Đáp án 111. TẤN CÔNG
Đáp án 112. NHÂN TỪ
Đáp án 113. KHOAN HỒNG
Đáp án 114. QUY CỦ
Đáp án 115. DÀI LƯNG TỐN VẢI
Đáp án 116. MÔI TRƯỜNG
Đáp án 117. THẢM HoẠ
Đáp án 118. CAO KIẾN
Đáp án 119. TÁO MÈO
Đáp án 120. KÉO CƯA LỪA XẺ
Đáp án 121. ÂU YẾM
Đáp án 122. BI KỊCH
Đáp án 123. BA LÔ
Đáp án 124. XÀ LAN
Đáp án 125. CỬU TỬ NHẤT SINH
Đáp án 126. MA TUÝ
Đáp án 127. HÌNH BÌNH HÀNH
Đáp án 128. KÍCH ĐỘNG
Đáp án 129. BA PHẢI
Đáp án 130. BÌNH CHÂN NHƯ VẠI
Đáp án 131. MẬT KHẨU
Đáp án 132. THÍCH THÚ
Đáp án 133. YÊN BÌNH
Đáp án 134. NẶNG LÒNG
Đáp án 135. NHÃN HIỆU
Đáp án 136. NHẪN TÂM
Đáp án 137. KINH HOÀNG
Đáp án 138. HAM HAU
Đáp án 139. DAO SAU
Đáp án 140. CÂN ĐẨU VÂN
Đáp án 141. XẤU HỔ
Đáp án 142. CƠ HỘI
Đáp án 143. YÊU SÁCH
Đáp án 144. TUNG TĂNG
Đáp án 145. VƯỜN BÁCH THÚ
Đáp án 146. BĂT CÁ HAI TAY
Đáp án 147. TIỀN ĐẠO
Đáp án 148. NHÀ GIÁO
Đáp án 149. THƯỢNG ĐỈNH
Đáp án 150. MA NƠ CANH
Đáp án 151. HOẠ MI
Đáp án 152. ĐÁNH LỪA
Đáp án 153. LIÊN THỦ
Đáp án 154. THÂN THƯƠNG
Đáp án 155. TRANH CƯỚP
Đáp án 156. BĂT BÍ
Đáp án 157. YẾU Ớt
Đáp án 158. ĐÌNH CÔNG
Đáp án 159. BÁNH TRÁI
Đáp án 160. NÚT THẮT CỔ CHAI
Đáp án 161. HOÀNG THẤT
Đáp án 162. XÀ PHÒNG
Đáp án 163. CẤM KỴ
Đáp án 164. ĐẬP HỘP
Đáp án 165. VĨ TUYẾN
Đáp án 166. NHỊ CA
Đáp án 167. NHÀ Ống
Đáp án 168. CHỈ SỐ
Đáp án 169. BÁNH QUY
Đáp án 170. BA MIỆNG MỘT LỜI
Đáp án 171. ĂN MÀY
Đáp án 172. SỐ TRỜI
Đáp án 173. BÀO NGƯ
Đáp án 174. GiẢ CẦY
Đáp án 175. THƯ GIÃN
Đáp án 176. HỘI ĐỒNG
Đáp án 177. GIẢI MÃ
Đáp án 178. TRIỆU KIẾN
Đáp án 179. THIÊN NGA
Đáp án 180. BÓ CHÂN BÓ TAY
Đáp án 181. XE ĐIẾU
Đáp án 182. MA MÃNH
Đáp án 183. Ô MAI
Đáp án 184. THẠCH CAO
Đáp án 185. TUẦN TRĂNG MẬT
Đáp án 186. TRÁI CẤM
Đáp án 187. ĐƠN ĐỘC
Đáp án 188. MA SÁT
Đáp án 189. TÁO TÀU
Đáp án 190. NHÀ PHÂN LÔ
Đáp án 191. TẾ BÀO
Đáp án 192. ĐỒNG CẢM
Đáp án 193. CÒ CƯA
Đáp án 194. KỲ QUÁI
Đáp án 195. ĐAO TO BÚA LỚN
Đáp án 196. NAM CHÂM
Đáp án 197. TÍNH SỔ
Đáp án 198. THÚ THẬT
Đáp án 199. TIỂU THƯƠNG
Đáp án 200. ĐƯỜNG XÍCH ĐẠO
Đáp án 201. TƯỞNG TƯỢNG
Đáp án 202. ĐÔNG ĐẢO
Đáp án 203. GIẢI THÍCH
Đáp án 204. BÍ TRUYỀN
Đáp án 205. BAO BÌ
Đáp án 206. BINH MÃ
Đáp án 207. TỨ TUNG
Đáp án 208. GIÁN TIẾP
Đáp án 209. LỊCH THIỆP
Đáp án 210. ĐỜN CA TÀI TỬ
Đáp án 211. TỔ TIÊN
Đáp án 212. THÔNG LỆ
Đáp án 213. SỔ MŨI
Đáp án 214. ĐÁ LỬA
Đáp án 215. GIÁ TRÊN TRỜI
Đáp án 216. MAI MỐI
Đáp án 217. TAY TRONG
Đáp án 218. NGŨ CỐC
Đáp án 219. CÂN NÃO
Đáp án 220. MỘT MẤT MƯỜI NGỜ
Đáp án 221. HÀNH HUNG
Đáp án 222. BÍ BÁCH
Đáp án 223. CÒ CON
Đáp án 224. THẤT KÍNH
Đáp án 225. HỌC LIÊN THÔNG
Đáp án 226. TỐI ĐA
Đáp án 227. HÀO HỨNG
Đáp án 228. BÀI XÍCH
Đáp án 229. CHỈ THỊ
Đáp án 230. BÓNG CHIM TĂM CÁ
Đáp án 231. ĐẠI NHÂN
Đáp án 232. ĐÁM MA
Đáp án 233. SAO BĂNG
Đáp án 234. ĐỘNG LÒNG
Đáp án 235. SỐ ĐÀO HOA
Đáp án 236. VÔ CƠ
Đáp án 237. Y TỨ
Đáp án 238. TÔNG TÍCH
Đáp án 239. MẮC LỪA
Đáp án 240. CẦM CẦN NẢY MỰC
Đáp án 241. BỔ SUNG
Đáp án 242. KỲ VĨ
Đáp án 243. BẢO HÀNH
Đáp án 244. ĐÌNH CHỈ
Đáp án 245. TRANH SƠN DẦU
Đáp án 246. THIẾU TÁ
Đáp án 247. THỦ TƯỚNG
Đáp án 248. HẠ SĨ
Đáp án 249. BINH ĐOÀN
Đáp án 250. TỔNG TƯ LỆNH
Đáp án 251. PHÒNG KHÔNG
Đáp án 252. PHÁO KÍCH
Đáp án 253. LỰU ĐẠN
Đáp án 254. ĐẤU TRANH
Đáp án 255. CHIẾN CÔNG
Đáp án 256. HOẢ LỰC
Đáp án 257. QUÂN HÀM
Đáp án 258. TỔNG BÍ THƯ
Đáp án 259. THIẾU TƯỚNG
Đáp án 260. LÍNH LIÊN LẠC
Đáp án 261. HÀNG NGŨ
Đáp án 262. TUẦN HÀNH
Đáp án 263. CHIẾN SĨ
Đáp án 264. LÍNH ĐẢO
Đáp án 265. CHỈ HUY
Đáp án 266. GIÁN ĐIỆP
Đáp án 267. TỔ QUÂN BÁO
Đáp án 268. KHÔNG KÍCH
Đáp án 269. QUÂN CƠ
Đáp án 270. ĐÁNH GIÁP LÁ CÀ
Đáp án 271. NOKIA
Đáp án 272. E BAY
Đáp án 273. PEPSI
Đáp án 274. SAM SUNG
Đáp án 275. YAMAHA
Đáp án 276. COCACOLA
Đáp án 277. CASIO
Đáp án 278. CÁO BUỘC
Đáp án 279. CẢM TỬ
Đáp án 280. TÌNH CỜ
Đáp án 281. Ô VUÔNG
Đáp án 282. ĐÔ LA
Đáp án 283. CẠNH TRANH
Đáp án 284. PHI CƠ
Đáp án 285. HỒ LY TINH
Đáp án 286. ĐẦU MỐI
Đáp án 287. LÔNG BÔNG
Đáp án 288. SAI SỬ
Đáp án 289. NAM BÁN CẦU
Đáp án 290. SÁNG SỦA
Đáp án 291. MẬT THIẾT
Đáp án 292. GƯƠNG CẦU
Đáp án 293. ĐỤC NƯỚC BÉO CÒ
Đáp án 294. DẦU GIÓ
Đáp án 295. CHIẾU TRÚC
Đáp án 296. CÁT TƯỜNG
Đáp án 297. XÀ NGANG
Đáp án 298. NHÃN TIỀN
Đáp án 299. TỪ BI
Đáp án 300. THỦ CÔNG MỸ NGHỆ
Đáp án 301. CA CAO
Đáp án 302. BẮT CÓC
Đáp án 303. BÁO ĐỘNG
Đáp án 304. ĐÁ CUỘI
Đáp án 305. VUA PHÁ LƯỚI
Đáp án 306. BAO LA
Đáp án 307. CÂN NHẮC
Đáp án 308. GẤU QUẦN
Đáp án 309. THIÊN TAI
Đáp án 310. TRANH CỔ ĐỘNG
Đáp án 311. BẤT LỢI
Đáp án 312. Ô TRỐNG
Đáp án 313. TẤT YẾU
Đáp án 314. THẲNG THỪNG
Đáp án 315. LÒNG LANG DẠ THÚ
Đáp án 316. PHÚC HẬU
Đáp án 317. TÁO BÓN
Đáp án 318. BÁN KÍNH
Đáp án 319. ĐA TẠ
Đáp án 320. ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ
Đáp án 321. HO GÀ
Đáp án 322. HẮC LÀO
Đáp án 323. LANG BEN
Đáp án 324. TIÊU CHẢY
Đáp án 325. QUAI BỊ
Đáp án 326. TRĨ NỘI TRĨ NGOẠI
Đáp án 327. ÉP CUNG
Đáp án 328. ĐẢO LỘN
Đáp án 329. CAO HỌC
Đáp án 330. TÁO BẠO
Đáp án 331. LAN CAN
Đáp án 332. NGHỆ SĨ NHÂN DÂN
Đáp án 333. CHÍN CHẮN
Đáp án 334. NHO NHỎ
Đáp án 335. LA CÀ
Đáp án 336. CÁO BIỆT
Đáp án 337. THÍCH Ý
Đáp án 338. HÚT CHÂN KHÔNG
Đáp án 339. VẬT TƯ
Đáp án 340. HỌC LỆCH
Đáp án 341. BAO HÀM
Đáp án 342. CẢI TỔ
Đáp án 343. ĐẠI SỨ QUÁN
Đáp án 344. TỐI TĂM
Đáp án 345. QUY CHỤP
Đáp án 346. Ô TÔ
Đáp án 347. ĐÀO NGŨ
Đáp án 348. MUA BÓNG MÂY
Đáp án 349. BÔ LÃO
Đáp án 350. THỜI HẠN
Đáp án 351. TỐT BỤNG
Đáp án 352. GIAO THÔNG
Đáp án 353. MỘT MẤT MỘT CÒN
Đáp án 354. XƠ MƯỚP
Đáp án 355. BẠCH CẦU
Đáp án 356. ĐỒNG BÀO
Đáp án 357. TỈNH TÁO
Đáp án 358. GƯƠNG CHIẾU HẬU
Đáp án 359. HÀNH KHÚC
Đáp án 360. QUY HÀNG
Đáp án 361.
Đáp án 362. TỐI KỴ
Đáp án 363. NHÀ CHỌC TRỜI
Đáp án 364. ĐA GIÁC
Đáp án 365. TINH HOA
Đáp án 366. THUỶ ĐẬU
Đáp án 367. ĐỘI SỔ
Đáp án 368. TO GAN LỚN MẬT
Đáp án 369. DÂN PHÒNG
Đáp án 370. HUNG THỦ
Đáp án 371. QUẢ BÁO
Đáp án 372. ĐÁNH GIÁ
Đáp án 373. CHÓ TREO MÈO ĐẬY
Đáp án 374. CÁNH ĐỒNG
Đáp án 375. CHÂN TÂM
Đáp án 376. THẤT TRUYỀN
Đáp án 377. THẦN THÔNG
Đáp án 378. SÂU NẶNG
Đáp án 379. NHO SĨ
Đáp án 380. CÂU CÚ
Đáp án 381. BẠO HÀNH
Đáp án 382. CAN THIỆP
Đáp án 383. CÔNG TY
Đáp án 384. THIÊN ĐƯỜNG
Đáp án 385. OK
Đáp án 386. GÕ KIẾN
Đáp án 387. CẦM CHÂN
Đáp án 388. HÀM HỒ
Đáp án 389. HẠT NHÂN
Đáp án 390. GIẤY THÔNG HÀNH
Đáp án 391. NHO SĨ
Đáp án 392. TỶ TÊ
Đáp án 393. ĐỈNH CAO
Đáp án 394. THUỐC LÁ
Đáp án 395. ĐƯỜNG CÁI
Đáp án 396. HOÀNH TRÁNG
Đáp án 397. LA BÀN
Đáp án 398. LƯỠI LÊ
Đáp án 399. NHẬT KÝ
Đáp án 400. THỎ THẺ
Đáp án 401. THIÊN SỨ
Đáp án 402. PHÂN BỐ
Đáp án 403. PHÂN TỬ
Đáp án 404. OK
Đáp án 405. ÁP GIÁ
Đáp án 406. LÊN MẠNG
Đáp án 407. GIAO TRANH
Đáp án 408. DAO LAM
Đáp án 409. CÚ PHÁP
Đáp án 410. TIÊN ĐOÁN
Đáp án 411. NHÃN CẦU
Đáp án 412. ĐÁ XOÁY
Đáp án 413. CAM KẾT
Đáp án 414. XÀ BÔNG
Đáp án 415. BÃO GIÁ
Đáp án 416. YÊU CẦU
Đáp án 417. HEO HÚT
Đáp án 418. Ô TRỌC
Đáp án 419. TỈNH LƯỢC
Đáp án 420. ĐÁ XOÁY
Đáp án 421 : HÔ HÀO
Đáp án 422. MẤT MẶT
Đáp án 423. CÔNG CÔNG
Đáp án 424.VÒI SEN
Đáp án 429. LỘ LIỄU
Đáp án 436. be lu
Đáp án 437 phat giac
Đáp án 438 kiem ke
Đáp án 439. tu mu
Đáp án 440. phan doi
Đáp án 441. quy tac
Đáp án 442. trai phieu
Đáp án 443. kien tuong
Đáp án 444. hanh hinh
Đáp án 445. ti tach
Đáp án 446. thai do
Đáp án 447. MU CANH CHUON
Đáp án 448. LY BIET
Đáp án 449. VAN HOI
Đáp án 450. DONG BANG
Đáp án 451. CHIM SA CA LAN
Đáp án 452. TEN LUA
Đáp án 453. NONG NAY
Đáp án 454. BAT NGO
Đáp án 455. HOA TIET

Sunday, June 29, 2014

SƯ TỬ, NỤ CƯỜI, LẠNH LÙNG, VÀ NƯỚC MẮT

Mạnh mẽ che giấu sự nội tâm. Bản lĩnh che giấu sự nhạy cảm, và nụ cười ngụy trang cho những tổn thương không thể nói. Đó là những bí mật Sư Tử rất khó chia sẽ với ai. Vì sao ư? Vì Sư Tử không muốn hé lộ điểm yếu của chính mình mà thôi. Thế nhưng nếu có ai đã hiểu được điều ấy, người đó đã là người mà Sư Tử trân trọng nhất.
CHÒM SAO SƯ TỬ

Cũng có người nói rằng Sư Tử là cung hoàng đạo dễ gần nhưng khó hiểu nhất trong 12 cung hoàng đạo. Thật vậy, vì Sư Tử luôn “diễn xuất,” và chỉ những người thật sự tin yêu mới được cậu ấy cho phép bước qua ánh đèn sân khấu kia để hiểu được những điều Sư Tử che giấu.

Nhưng đừng trách Sư Tử nhé! Người lạnh lùng vẫn là người mang nhiều tổn thương nhất. Sư Tử là vậy. Vốn dĩ sinh ra với sự chân thành và phóng khoáng, nhưng nếu bạn trông thấy một Sư Tử ít nói và vô tâm, đó là khi cậu ấy đã bị tổn thương và thất vọng quá nhiều.

Đối với Sư Tử, nụ cười có hai mặt và nước mắt cũng thế. Không ai trông thấy Sư Tử khóc, không có nghĩ rằng cậu ấy không đau. Và nếu Sư Tử đã khóc, điều ấy cũng không có nghĩ rằng cậu ấy đã trở nên yếu đuối.

…Một người khóc đôi khi không phải vì cậu ta yếu đuối, mà có lẽ…vì cậu ta đã phải mạnh mẽ trong một thời gian quá dài…

TOP 3 CHÒM SAO NỮ KHIẾN NAM GIỚI VỪA YÊU VỪA HẬN

1. Thiên Yết
Người bí ẩn nhất trong 12 cung hoàng đạo chính là Thiên Yết. Cô nàng luôn có hành tung bí ẩn, cảm xúc thất thường, khi thì rất nồng nhiệt, khi thì vô cùng lạnh lùng. Chính vì bản chất “khó chiều khó chịu” này mà khi vừa tham gia vào một mối quan hệ, đối phương sẽ bị lực hấp dẫn cực mạnh của cô nàng hút lấy; thế nhưng càng về sau, họ sẽ cảm thấy mệt mỏi và không hiểu nổi cô nàng đang nghĩ gì và mong muốn gì. Vì thế, Thiên Yết có thể được xem là cô nàng khiến nam giới vừa yêu điên cuồng, vừa hận thấu xương.

2. Bảo Bình
Có hai kiểu người ở Bảo Bình, một là nhút nhát và thích hòa bình, hai là khá bạo dạn và hơi lập dị. Tuy nhiên, dù mang tính chất thế nào đi nữa, rất thích giúp người khác, nhiệt tình và sống chan hòa. Chính vì tính này, Bảo Bình rất dễ cảm thấy cô đơn và bị bỏ rơi. Và khi cảm thấy như thế, cô nàng sẽ dễ dàng “lật bàn” trở mặt, chỉ trích đối phương mà không nghe giải thích. Và vì vậy, cô nàng nghiễm nhiên giữ chức á quân, trở thành người vừa được yêu, vừa bị ghi thù.

3. Song Tử
Thần rong chơi là Song Tử, một con người với những cảm xúc bay bổng, thay đổi nhanh chóng, đồng thời lại quá yêu sự tự do. Người khác dễ dàng đem lòng yêu Song Tử vì sự trong trẻo, không chấp nhặt này. Tuy nhiên, càng yêu nàng bấy nhiêu, càng cảm thấy khó chịu sát thương bấy nhiêu khi chẳng biết làm thế nào để nàng hiểu và giữ lấy nàng bên mình.


MỔ XẺ ĐIỂM YẾU CẦN LOẠI BỎ CỦA 12 CUNG HOÀNG ĐẠO

Mỗi cung hoàng đạo đều có một vài điểm yếu nhất định trong tính cách và suy nghĩ. Vậy làm thế nào để 12 cung hoàng đạo thay đổi được điểm yếu này và trở nên hoàn hảo hơn trong mắt mọi người, hãy cùng theo dõi bài viết!

MỔ XẺ ĐIỂM YẾU CẦN LOẠI BỎ CỦA 12 CUNG HOÀNG ĐẠO


Bạch Dương (21/3 – 19/4): Quá hấp tấp


Luôn muốn là người đi tiên phong trong mọi chuyện, đôi khi Bạch Dương quá hấp tấp và vội vàng trong công việc. Sự nhanh ẩu đoảng có thể khiến Bạch Dương mắc sai lầm đấy. Học cách làm mọi thứ chậm lại sẽ khiến Bạch Dương phát triển và hoàn thiện mình tốt hơn.

Kim Ngưu (20/4 – 20/5): Quá bảo thủ

Kim Ngưu bảo thủ, cứng đầu, truyền thống và không thích thay đổi. Chính sự cứng đầu này của Kim Ngưu khiến bạn đôi khi không thể thay đổi, tiến lên phía trước và nắm lấy các cơ hội sẽ khả quan hơn cho tương lai của mình. Nếu Kim Ngưu bớt ngang bướng đi, bạn sẽ được lòng mọi người hơn và tự mở cho mình nhiều cánh cửa hơn đấy.

Song Tử (21/5 – 21/6): Quá lẻo mép

Song Tử nhanh trí và khéo léo trong ăn nói, ấy thế nhưng vì quá nhanh trí nên Song Tử trở thành cái gì cũng nói được, cái gì cũng bàn được, cái gì cũng biết một tí. Nếu nhìn qua thì tưởng thông thái, nhưng dần dà mọi người sẽ nhận ra Song Tử chỉ cưỡi ngựa xem hoa và không còn đề cao hay tôn trọng ý kiến của Song Tử nữa. Hãy để ý hơn trong lời ăn tiếng nói của bản thân nhé Song Tử.

Cự Giải (22/6 – 22/7): Quá chăm lo

Cự Giải thích chăm sóc, quan tâm và lo lắng cho những người mà mình yêu thương. Đôi khi, sự quan tâm này là quá mức và gây không ít phiền hà cho những người ở bên cạnh Cự Giải. Cự Giải không nên lúc nào cũng nên lo bò trắng răng hay cấm đoán quá mức những người mình yêu thương như một bà mẹ khó tính hay ông bố nghiêm khắc, vì điều đó chẳng hay tí nào.

Sư Tử ( 23/7 – 22/8): Quá tự tin

Sư Tử chẳng bao giờ ngại ngần thử sức, tự thách thức mình và thể hiện bản thân trước đám đông hay trước mặt người khác. Ấy thế nhưng đôi khi Sư Tử lại tự tin và kiêu căng quá mức khiến người khác không khỏi lắc đầu ngao ngán. Để trở nên hoàn hảo hơn, Sư Tử cần học cách trở nên khiêm tốn.

Xử Nữ ( 23/8 – 22/9): Quá kỹ tính

Xử Nữ là người theo chủ nghĩa hoàn hảo, dù làm bất cứ việc gì thì họ cũng muốn mọi thứ phải thật chuẩn xác, thật đúng, thật trơn tru. Chính vì thế đôi khi Xử Nữ quá kĩ tính và cầu toàn, chỉ chăm chăm sửa lỗi, bắt lỗi và kêu ca than phiền vì công việc không xuôn xẻ. Xử Nữ hãy học cách thoải mái và dễ tính một chút trong những vấn đề thường ngày, điều này sẽ hỗ trợ cho bạn rất tốt.

Thiên Bình (23/9 – 22/10): Quá ba phải

Thiên Bình luôn cố gắng tỏ ra công tâm và công bằng hết sức có thể trong mọi việc. Ấy thế nhưng ở đời làm gì có chuyện cái gì cũng công bằng 100% được. Chính vì thế nên Thiên Bình rất hay do dự, đắn đó và phân vân khi phải đưa ra quyết định cuối cùng cho một vấn đề nào đó. Ai nói cũng có lý cả, Thiên Bình dường như chẳng bao giờ có chính kiến trong bất cứ điều gì. Thiên Bình cần chủ động hơn trong việc đưa ra câu trả lời, quyết định và ý kiến cá nhân để hoàn thiện mình.

Thần Nông (23/10 – 21/11): Quá đa nghi

Thần Nông mắc một tật xấu vô cùng lớn là luôn nghi ngờ người khác và rất khó để tin tưởng bất cứ ai trừ bản thân. Chính điều này khiến Thần Nông luôn giữ một khoảng cách nhất định với người khác và thường tỏ ra lạnh lùng, khó gần. Sự đa nghi này ảnh hưởng không chỉ đến bản thân tính cách Thần Nông mà cả các mối quan hệ xung quanh họ nữa. Lời khuyên dành cho Thần Nông là nên tin tưởng nhiều hơn và thoải mái hơn.

Nhân Mã ( 22/11 – 21/12 ): Quá ham chơi

Tật xấu lớn nhất của Nhân Mã là chỉ thích đùa vui và đi chơi. Họ vô tư tận hưởng và ít khi quan tâm đến cuộc sống hay các trách nhiệm thường ngày. Chính vì thế Nhân Mã cũng thường là người trốn tránh trách nhiệm, công việc và các nghĩa vụ buồn tẻ, nhàm chán. Nhân Mã cần học cách chủ động và có trách nhiệm hơn với chính bản thân và cuộc sống của mình.

Ma Kết ( 22/12 – 18/1 ): Quá thực tế


Ma Kết lạnh lùng, thực tế và hướng đến hiệu quả của công việc. Cho dù làm gì, yêu đương, phát triển sự nghiệp hay chăm lo gia đình thì họ cũng luôn làm việc có mục tiêu và định hướng. Chính vì sự quá thực tế này khiến mọi người đôi khi ngần ngại khi rủ rê Ma Kết tham gia các cuộc chơi hay giải trí bình thường. Có lẽ Ma Kết cần bớt cứng nhắc và nghiêm túc để dễ hòa đồng hơn với mọi người.

Bảo Bình (19/1 – 18/2): Quá thẳng thắn

Bảo Bình là những con người có cách nghĩ lạ lùng và khác người. Họ đôi khi quá thẳng thắn nói ra các chính kiến và suy nghĩ của bản thân, mà chưa chắc các suy nghĩ đó được được xã hội thừa nhận và chấp nhận. Chính vì thế nhiều Bảo Bình thường bị ghét vì những lời nói vô tình của mình. Lời khuyên dành cho Bảo Bình là họ cần khéo léo hơn khi truyền đạt ý tưởng và chính kiến của cá nhân với người khác.

Song Ngư (19/2 – 20/3): Quá đa cảm


Song Ngư đa sầu đa cảm và giàu cảm xúc. Đây chính là điểm mạnh và cũng là điểm yếu lớn nhất của cung hoàng đạo này. Mít ướt, có thể dễ dàng xúc động bởi những chuyện nhỏ xíu, cả cuộc sống,công việc và mối quan hệ của Song Ngư đều dễ bị ảnh hưởng bởi sự đa cảm này. Song Ngư cần họ cách sử dụng lý trí nhiều hơn thay vào chỉ dựa vào cảm xúc của chính mình.

TUYỆT CHIÊU CHINH PHỤC 12 CHÒM SAO NAM

Bạch Dương: được hết lời ca ngợi

Đàn ông Bạch Dương có tính “ngông” rất lớn, luôn muốn bản thân trở thành người hùng trong mắt các cô gái. Bởi vậy, họ ra sức thu hút và bảo vệ một nửa của mình. Nếu là bạn gái hoặc vợ của một chàng trai Bạch Dương hoặc muốn “cưa cẩm” một anh chàng thuộc chòm sao này, bạn hãy chịu khó dành cho chàng những lời khen có cánh.

Kim Ngưu: được chiêu đãi món ngon

Người ta hay bảo: “Muốn chinh phục trái tim đàn ông, trước hết hãy thỏa mãn dạ dày của anh ta”, điều này nhìn chung là đúng với hầu hết đàn ông trên thế giới, nhất là các nam Kim Ngưu. Kim Ngưu là chòm sao rất có hứng thú với đồ ăn và cũng sở hữu sự nhạy cảm đặc biệt với văn hóa ẩm thực. Chỉ cần khiến chàng Kim Ngưu mê mẩn món ăn bạn nấu, chắc chắn bạn sẽ có được trái tim chàng.

Song Tử: được chia sẻ những câu chuyện vĩ mô

Là chòm sao thông minh và ham hiểu biết, Song Tử rất thích bàn luận về những chủ đề mang tính thời đại và xã hội, đôi khi mang tính vĩ mô và học thuật một chút. Muốn lọt vào mắt xanh của chàng trai Song Tử, các cô nàng trước hết cũng phải tỏ ra có hứng thú với những đề tài chàng quan tâm và có thể trò chuyện với chàng ngày này qua ngày khác về những chủ đề đó.

TUYỆT CHIÊU CHINH PHỤC 12 CHÒM SAO NAM

Cự Giải: yêu thương người nhà

Cự Giải xưa nay nổi tiếng coi trọng tư duy và hạnh phúc gia đình. Vậy nên, tiêu chuẩn đầu tiên để yêu và gắn bó với người đàn ông thuộc chòm sao này là yêu thương và sống chan hòa với người nhà của anh ấy.

Sư Tử: được tôn thờ

Nam Sư Tử mang tham vọng trở thành trung tâm của mọi chuyện, nhất là trong lòng người yêu hoặc vợ. Mải mê lướt facebook khi ăn tối cùng bạn trai Sư Tử sẽ khiến chàng giận bạn vì cho rằng không được bạn thực sự tôn trọng. Muốn chung sống hòa bình và lâu dài với người đàn ông thuộc chòm sao này, hãy khéo léo bày tỏ sự tôn thờ đúng mực đối với anh ấy.

Xử Nữ: nhận được sự cảm kích với những việc nhỏ nhất

Đàn ông Xử Nữ có ưu điểm lớn là hào phóng và tốt bụng, họ nhiệt tình giúp đỡ người khác, nhưng nếu không nhận lại được tín hiệu cảm kích từ phía đối phương, thì họ sẽ rất phật ý. Cho dù chỉ là một việc làm rất nhỏ, bạn cũng đừng quên nói lời cảm ơn với người yêu Xử Nữ.

Thiên Bình: nhìn người yêu mặc những bộ đồ yêu thích

Các anh chàng Thiên Bình yêu cái đẹp và đôi khi còn nhạy cảm hơn cả phụ nữ. Họ thích ngắm nhìn cô gái của mình mặc những chiếc váy họ yêu thích. Vậy nên, các nàng hãy chiều lòng chàng trai Thiên Bình bằng những bộ cánh hợp ý chàng.

Thiên Yết: người yêu tự chăm sóc tốt bản thân

Đàn ông Thiên Yết không muốn phải lo lắng quá nhiều cho người phụ nữ của họ. Cho nên, tự chăm sóc tốt cho bản thân là cách các nàng thể hiện tình cảm trọn vẹn nhất đối với Thiên Yết và cũng là tuyệt chiêu để “giữ chân” chàng.

Nhân Mã: tự do sử dụng thời gian của mình

Dù yêu bạn đến đâu thì đối với Nhân Mã, tự do mới là mục tiêu họ theo đuổi suốt đời. Các chàng trai Nhân Mã thích cuộc sống tự do tự tại và ghét cảm giác bị trói buộc. Muốn là người yêu của Nhân Mã, các nàng cần học cách chịu thiệt thòi, làm quen với việc đôi khi không thể hưởng thụ niềm hạnh phúc của thế giới hai người.

Ma Kết: được người yêu hỏi ý kiến

Niềm mong mỏi lớn nhất của đàn ông Ma Kết khi yêu là chiếm giữ vị trí quan trọng trong lòng bạn gái, họ cũng thích trở thành “quân sư” của các cô nàng. Vậy nên, hãy thường xuyên chia sẻ những khúc mắc của bạn với Ma Kết, xin ý kiến từ phía chàng. Điều đó sẽ khiến anh chàng của bạn vui sướng và hài lòng.

Bảo Bình: được cổ vũ và tán thưởng

Bề ngoài tỏ ra là con người “độc đạo”, phóng khoáng và quái tính, song bất chất Bảo Bình vẫn khao khát nhận được sự cổ vũ, ủng hộ từ những người xung quanh. Nếu muốn trở thành cô người yêu lý tưởng của Bảo Bình, các nàng cần thường xuyên tán thưởng, khích lệ các anh chàng thuộc cung hoàng đạo này trong mọi quyết định và phương diện cuộc sống.

Song Ngư: nhận được cái ôm thật lâu

Song Ngư là con người nhạy cảm và “sến sẩm”. Họ thích những cử chỉ trìu mến khi yêu. Vậy nên, hãy dành cho người đàn ông Song Ngư của bạn những vòng tay ấm áp bất kể khi nào gặp gỡ hoặc chia tay.

HỌC HỎI CÁCH LÀM GIÀU ĐỘC ĐÁO CỦA 12 CUNG HOÀNG ĐẠO

Bạch Dương (21/3 – 19/4):

Bạch Dương háo thắng và thích lựa chọn hướng đi độc đáo, trong khi mọi người thường đi trên con đường đã có người lót gạch sẵn. Vì cá tính đó, cậu ấy dường như có tất cả mọi cơ hội để thành công trong xã hội này. Bạn biết đấy, có rất nhiều người cung Bạch Dương trở thành triệu phú bởi vì họ khác biệt.

HỌC HỎI CÁCH LÀM GIÀU ĐỘC ĐÁO CỦA 12 CUNG HOÀNG ĐẠO


Kim Ngưu (20/4- 20/5):

Kim Ngưu khá giỏi trong việc kiếm tiền hay ít nhất là cậu ấy đã đi đúng hướng. Kim Ngưu có thể chỉ chăm chăm suy nghĩ cách làm giàu mà quên mất những khía cạnh khác trong cuộc sống, chỉ có tiền và công việc có thể điều khiển được con người này.

Song Tử (21/5 – 21/6):

Song Tử thật ra không quan tâm nhiều lắm đến vấn đề tiền bạc. Với cậu ấy, suy cho cùng, tiền chỉ là một công cụ mà thôi. Song Tử có đủ khả năng và có nhiều hướng khác nhau để kiếm tiền . Tuy nhiên, cậu ấy “cá kiếm” được nhanh thì cũng tiêu vèo cả đống tiền trong giây lát được. Dù có rơi vào tình trạng rỗng túi thì cậu ấy cũng chẳng mảy may lo lắng đâu.

Cự Giải (22/6 – 22/7):

Cự Giải bẩm sinh luôn cảm nhận được một sự thúc giục mau chóng ổn định cho tương lai. Chính vì mục đích đó mà cậu ấy sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền ngay khi còn trẻ. Châm ngôn của Cự Giải là “chậm mà chắc”. Khi đã lên kế hoạch, con người này sẽ gắng sức hoàn thành nó mà không ai có thể ngăn cản được.

Sư Tử (23/7 – 22/8):

Làm sao Sư Tử có thể sống nổi nếu thiếu tiền cơ chứ. Chúa tể rừng xanh dường như rất có duyên với tiền bạc và có thể kiếm được rất nhiều. Tuy vậy, khả năng tiêu tiền của Sư Tử cũng rất đáng nể đó. Cậu ấy là người ga lăng nhất trong số 12 cung hoàng đạo mà. Bởi lý do này, một số Sư Tử có thể rơi vào cảnh nợ nần.

Xử Nữ (23/8 – 22/9):

Xử Nữ yêu tiền và dù tiền của nước nào đi chăng nữa, cậu ấy vẫn… yêu ngang bằng nhau. Khi đầu tư, Xử Nữ cẩn thận khảo sát từng chi tiết và suy nghĩ đến mọi tình huống có thể trong tương lai. Xử Nữ chẳng bao giờ vội vàng. Cậu ấy không keo kiệt cũng chẳng hoang phí. Xử Nữ thích sự ổn định trong công việc nơi mà trách nhiệm của mỗi người được xác định rõ ràng và không có chướng ngại vật nào phải vượt qua cả.

Thiên Bình (23/9 – 22/10):

Thiên Bình cư xử như một nhà quý tộc khi tiêu tiền không dồn dập mà tính toán cho từng sản phẩm. Đối với cậu ấy, tiền là một công cụ bảo đảm cuộc sống tốt cho bản thân. Thiên Bình không tiết kiệm tiền. Cậu ấy chỉ đơn giản tiêu nó và đợi khi… có tiền lại tiêu tiếp. Con người này luôn mơ về cuộc sống xa hoa và không thích làm việc nhiều. Thiên Bình thường có xu hướng tìm ai đó tài trợ cho mình như lấy một người chồng/vợ giàu có chẳng hạn.

Thần Nông (23/10 – 21/11):

Thần Nông luôn biết rõ hôm nay mình muốn gì và làm cách nào để có được điều đó. Nếu con người này có thể nghĩ rằng tiền không quan trọng, có lẽ cậu ấy sẽ được một cuộc sống hạnh phúc hơn. Không quá khó để Thần Nông kiếm được tiền nhưng cậu ấy chẳng bao giờ muốn khoe mẽ.

XẾP HẠNG MỨC ĐỘ KHÓ THEO ĐUỔI CỦA 12 CHÒM SAO NỮ

No1: Xử Nữ

Chòm sao này đặt ra tiêu chuẩn cực cao đối với chàng bạch mã hoàng tử của mình. Trừ phi đối phương có trí tuệ hơn người hoặc tài năng xuất chúng, nếu không Xử Nữ sẽ không bao giờ ngó ngàng tới.

XẾP HẠNG MỨC ĐỘ KHÓ THEO ĐUỔI CỦA 12 CHÒM SAO NỮ

No2: Bò Cạp

Bò Cạp vốn sở hữu trí tuệ thông minh tuyệt đỉnh, sự nhạy bén trong tình cảm cũng vô cùng lợi hại. Vậy nên, để chiếm được cảm tình của cô nàng Bò Cạp, những “cây si” cũng phải một phen điêu đứng.

No3: Ma Kết
Bất luận đối phương có dùng trăm phương ngàn kế, cô nàng Ma Kết vẫn sống đúng với bản chất lạnh lùng của mình. Bởi hiện tại, chòm sao này không hứng thú lắm với chuyện tình yêu.

No4: Song Tử

Bản tính thích chinh phục và chủ động trong mọi chuyện khiến các anh chàng phải dè dặt trước Song Tử. Hơn thế, các nàng Song Tử lại hay thay đổi, thích điều mới lạ, nên việc giữ chòm sao này bên mình quả thật vô cùng gian nan và vất vả.

No5: Bảo Bình

Những cô nàng Bảo Bình tôn sùng cuộc sống tự do, thích độc lập, một mình một khoảng trời riêng. Vậy nên, để “xâm nhập” vào thế giới riêng tư của Bảo Bình, đòi hỏi người phải có tính kiên nhẫn, bền bỉ để vượt qua bức rào chắn cá tính và mở cửa trái tim Bảo Bình.

No6: Sư Tử

Vốn tính thận trọng và thích sự ổn định. Đối tượng “nhắm” tới của các nàng Sư Tử phải là người chín chắn, có tầm hiểu biết sâu rộng. Nếu không sở hữu tính cách này, đối phương khó lòng mà chinh phục được trái tim Sư Tử.

No7: Kim Ngưu

Bản tính tốt bụng nhưng lại rụt rè, sợ phải trải qua những cú shock tinh thần, nên Kim Ngưu thích yêu thầm đối phương thay vì việc bày tỏ công khai tình cảm. Nếu đối phương cứ liên tục tấn công, Kim Ngưu lại có phần e sợ và cần cân nhắc lại tình cảm của cả hai.

No8: Nhân Mã

Các cô nàng Nhân Mã thích tình yêu được bắt nguồn và phát triển từ tình bạn tốt đẹp. Vậy nên, sẽ không quá khó đối với những anh chàng hiện tại đang có mối quan hệ bạn bè thân thiết với Nhân Mã.

No9: Thiên Bình

Với chòm sao si tình vô đối như Thiên Bình mà nói, nếu không có tình yêu, trái tim những cô nàng này cũng như không còn cảm xúc và cảm giác đau buồn như chết đi được. Một khi đã trải qua sự đổ vỡ trong tình yêu, Thiên Bình khó lòng mà mở cửa trái tim. Việc làm chòm sao này xiêu lòng lần nữa quả thật rất khó.

No10: Cự Giải

Tính cách ôn hòa, dịu dàng của Cự Giải khiến không ít anh chàng như đắm say và nghĩ rằng sẽ dễ dàng chinh phục được. Nhưng với Cự Giải mà nói, bề ngoài có vẻ vậy thôi, bên trong những nàng này lại ẩn chứa một trái tim cứng rắn, không dễ gì khiến họ liêu xiêu nghiêng ngả đó nha.

No11: Bạch Dương

Chòm sao này vô cùng nhiệt tình và năng động. Để có được tình cảm của Bạch Dương, đòi hỏi đối phương có tài giao tiếp và khiếu hài hước để có thể hòa nhịp cuộc sống vốn rất hối hả và tràn đầy khát khao.

No12: Song Ngư

Lúc nào các cô nàng Song Ngư cũng xôn xao chủ đề yêu đương. Chòm sao này luôn vẽ ra viễn cảnh tình yêu vô cùng lãng mạn và tươi đẹp. Chỉ cần đối phương rót chút mật yêu thương bằng lời nói ngọt ngào là có thể khiến Song Ngư nghiêng ngả.

TÌNH HÌNH SỨC KHỎE NĂM 2014 CỦA 12 CHÒM SAO

Bạch Dương (21/3 – 19/4)

Dưới sự cai quản của Thiên Vương tinh, Bạch Dương chào đón năm 2014 với chút rắc rối về mặt tinh thần. Có lẽ những dự định và hoạt động dày đặc của năm mới sẽ khiến tinh thần của Bạch Dương bị áp lực đôi chút. Bạn cần dành thời gian nghỉ ngơi và có chế độ ăn uống cũng như luyện tập thể thao hợp lý nhằm loại bỏ những cơn stress có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.


Kim Ngưu (20/4 – 20/5)

Kim Ngưu là kẻ cứng đầu và thường không đoái hoài đến sức khỏe của bản thân, thực tế đó cần phải được thay đổi trong năm 2014. Hãy chú ý hơn tới sức khỏe của mình, đừng phung phí nó như thức quá khuya hay bỏ bữa liên tục. Nửa đầu năm, bạn có thể bị những cơn đau đầu hoặc đau cơ hành hạ, tuy nhiên có một chế độ nghỉ ngơi và ăn uống hợp lý sẽ khiến sức khỏe của bạn trong những tháng còn lại được cải thiện hơn.

Song Tử (21/5 -21/6)

Song Tử cần chú ý tới đại tràng và bàng quang. Chăm sóc bề ngoài và vóc dáng cũng cần thiết với Song Tử, vì năm nay bạn có nhiều cơ hội đi du lịch hay gặp gỡ, giao thiệp với những người bạn mới.

Cự Giải (22/6 – 22/7)

Sao Thiên Vương chiếu mạng chủ về sự thay đổi một cách toàn diện và triệt để, điều đó lý giải tại sao Cự Giải trong năm nay có thể có những nỗi muộn phiền và những vấn đề cần “vắt óc suy nghĩ”. Nhìn chung, sức khỏe của Cự giải không đáng lo, nhưng như Bạch Dương, Cự Giải cũng nên chuẩn bị sẵn những phương án chiến đấu với stress.

Sư Tử (23/7 – 22/8)

Sự xuất hiện của Sao Thổ nhắc nhở Sư Tử hãy quan tâm đến sức khỏe của mình hơn trong năm nay. Sư Tử có thể gặp phải vấn đề với hệ thần kinh, dẫn tới đau đầu, đau cơ khớp và đau chân trong 6 tháng đầu năm, do đó cần chú ý chế độ ăn uống và rèn luyện một lối sống lành mạnh. Đây cũng là năm thích hợp nếu bạn có ý định ăn kiêng, phẫu thuật thẩm mỹ hay tính đến các liệu pháp làm đẹp cơ thể khác.

Xử Nữ (23/8 – 22/9)

2014 với Xử Nữ là một năm tràn đầy sức lực. Mỗi ngày mới, người đối diện sẽ có cơ hội gặp gỡ một Xử Nữ tràn trề nhiệt huyết, khỏe khoắn và tươi vui. Nhìn chung, đường sức khỏe của Xử Nữ khá vượng trong năm nay, tuy có thể gặp phải đôi chút vấn đề với mắt cá chân và bàn chân. Xử Nữ cần chú ý chọn đi giày phù hợp, xoa bóp bấm huyệt và nhớ giữ ấm đôi chân trong những ngày đông lạnh.

Thiên Bình (23/9 – 22/10)

Nửa đầu năm nay, Thiên Bình cần thận trọng về sức khỏe. Những rắc rối ở đường tiêu hóa vẫn xảy ra, các chứng bệnh về đau dây thần kinh và đường ruột cũng có nguy cơ cao xuất hiện. Đó là lý do tại sao Thiên Bình nên nhanh chóng xây dựng cho mình một chế độ ăn uống hợp lý, thường xuyên kiểm tra sức khỏe và tuyệt đối tránh xa những đồ ăn lạ, không rõ nguồn gốc để bảo vệ an toàn cho hệ tiêu hóa của mình.

Bò Cạp (23/10 – 21/11)

Đối phó với tình trạng cảm xúc không ổn định thực sự là thách thức đối với Bò Cạp, tiếc thay tình trạng này lại tìm đến bạn khá nhiều trong năm 2014. Tốt nhất, bạn nên học cách chia sẻ những khó khăn, những điều khó nói, những cảm giác bất ổn của bản thân với mọi người, hoặc là đơn giản viết những điều đó ra giấy. Nước cũng sẽ hữu ích với bạn. Thư giãn trong bồn tắm hoặc trên bãi biển sẽ giúp điều hòa tâm trạng và bạn sẽ lại tìm thấy sự thoải mái tươi vui.

Nhân Mã (22/11 – 21/12)

Nhân Mã thích tự do, ưa khám phá. Năm nay, Nhân Mã càng được thỏa mãn sở thích ấy khi bạn có cơ hội đi nhiều nơi hơn, thử sức với nhiều công việc mới hơn. Tất nhiên, sức khỏe của bạn trong năm nay đã được cải thiện rõ rệt để có thể làm được những điều này. Tháng 9 và 10, bạn cần chú ý tránh làm việc quá sức. Các bệnh về nhãn khoa có thể kìm hãm bước chân đôi chút, đặc biệt vào khoảng cuối năm. Ngoài ra, bạn cũng nên chú ý thêm về cổ, cổ họng, thận và hông.

Ma Kết (22/12 – 19/11)

Ma Kết sẽ được sở hữu một năm mới nhiều tin vui về sức khỏe, nếu biết chú ý chăm sóc đầu gối, bàn chân và mắt cá chân. Tuy nhiên, 2014 dự báo là một năm đau đầu của Ma Kết khi xảy ra rất nhiều chuyện khiến bạn phải suy nghĩ. Hãy cố gắng để giữ cân bằng, tránh cho những điều không vui ở quá lâu trong tâm trí bạn bằng các phương pháp luyện tập cổ truyền như thiền, tập yoga, tắm nước nóng…

Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Lời khuyên cho Bảo Bình trong năm mới là hãy thật quan tâm đến sức khỏe của bản thân. Ngay từ những ngày đầu năm, Bảo Bình đã cần có kế hoạch giải trí và thư giãn phù hợp, sẵn sàng đối phó với một năm nhiều áp lực, nhiều bài học về cuộc sống như 2014. Đừng phí hoài tâm trí và hao tổn sức lực vào những người, những việc không xứng đáng.

Ngôi sao chủ về sức khỏe của Bảo Bình trong năm nay là Mặt trăng, nghĩa là bạn nên chú ý đến dạ dày và ngực.

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Tinh thần của Song Ngư trong năm nay khá hưng phấn. Bạn tràn đầy nhiệt huyết và hoài bão, với vô số kế hoạch cần thực hiện. Để có đủ sức khỏe cho những dự án bất tận ấy, Song Ngư cần chú ý nghỉ ngơi, thư giãn với các liệu pháp xoa bóp, cắt giảm rượu bia, thuốc lá và các sản phẩm nhiều mỡ, tăng cường sử dụng thảo dược. 2014 cũng là năm thích hợp để Song Ngư nghĩ tới phòng tập gym và thưởng thức một chế độ ăn uống theo sở thích.

ĐƯỜNG TÌNH DUYÊN CỦA 12 CHÒM SAO

Bạch Dương (21/3 – 19/4)
Bạn dễ gặp được người bạn rung động nhưng càng về lâu dài lại càng khó tiến triển thành tình yêu. Tình yêu của Bạch Dương có chút dịu ngọt như đứa trẻ được nhận kẹo vậy. Giai đoạn khó khăn của bạn là biến mối quan hệ mang sắc màu “trưởng thành” hơn.

ĐƯỜNG TÌNH DUYÊN CỦA 12 CHÒM SAO

Kim Ngưu (20/4- 20/5)
Kim Ngưu khó có tình cảm đặc biệt với một người, gần như phải tìm kiếm quá lâu đến nỗi bạn tưởng chừng không thể. Mối quan hệ của Kim Ngưu thường có xu hướng dài lâu. Nếu có chuyện chia tay thì hiếm khi một trong hai hoặc cả đôi bên vẫn còn yêu.

Song Tử (21/5 – 21/6)
Song Tử có nhiều nhân duyên nhưng số đông các bạn Song Tử lại vẫn tự cho rằng bản thân đang ế. Mối quan hệ nghiêm túc của Song Tử gần như là rất hiếm. Càng hiếm lại càng quý nên Song Tử rất trân trọng tình cảm nghiêm túc của bản thân. Khi bạn thất tình không ai hay, mà có người yêu cũng ít ai biết.
Cự Giải (22/6 – 22/7)
Tình đầu của Cự Giải không đến quá muộn. Các Cự Giải có xu hướng bị ràng buộc nhiều với mối tình đầu kể cả khi chia tay. Những người đến sau mối tình ấy thường phải trải qua một thử thách khá lớn để đến được với trái tim của bạn.

Sư Tử (23/7 – 22/8)
Nhân duyên của bạn đến vào lúc bạn không ngờ tới nhất và thậm chí là cũng không nhận ra. Tình yêu của Sư Tử có chút trong sáng, ngây ngô khi ở tuổi học trò. Trong chuyện yêu đương, bạn không đủ trưởng thành bằng đối phương, có xu hướng cưới muộn.

Xử Nữ (23/8 – 22/9)
Bạn thường là đối tượng nhận tổn thương trong tình cảm. Xử Nữ ăn nói có duyên, khéo léo, có nhiều mối quan hệ với người khác giới nhưng nói đến chuyện yêu đương thì gần như không có kinh nghiệm sớm. Xử Nữ thường kéo người ta lại nhưng cuối cùng chẳng chọn ai. Tình duyên không được thuận lợi.

Thiên Bình (23/9 – 22/10)
Điều gì càng dễ bắt đầu với bạn lại càng dễ đi. Thiên Bình dễ tìm thấy người bất chợt bạn thích, để rồi nhận lại chỉ hợp để làm bạn với nhau. Tình yêu thật sự của Thiên Bình đến rất muộn, nếu đến sớm thì cả đời khó quên.

Thần Nông (23/10 – 21/11)
Nhân duyên của Thần Nông xoay quanh nhiều mối quan hệ phức tạp. Hầu như khó để theo một giai đoạn bình thường như nhiều cặp đôi, “cả hai cùng yêu nhau, tỏ tình rồi quen nhau…”. Bạn hay vướng phải chuyện khó nói hoặc đơn phương trong tình cảm.

Nhân Mã (22/11 – 21/12)
Nhân Mã “bị” cho là gặp ai cũng thích. Đường tình duyên khá lận đận nếu bạn không biết nắm bắt cơ hội. Bạn dễ bị vượt mất người yêu thương chỉ vì những lí do không đáng có. Nhân Mã đôi khi cần lắm một sự ràng buộc và níu giữ bạn lại.

Ma Kết (22/12 – 19/1)
Tình đầu của Ma Kết thường có thời gian khá lâu hoặc có thể là quen luôn cho đến lúc cưới. Bạn không gặp trắc trở trong tình yêu của hai phía hoặc ngộ nhận tình cảm. Nhưng gặp rắc rối từ phía gia đình hoặc hoàn cảnh đưa đẩy.

Bảo Bình (20/1 – 18/2)
Bạn gặp rắc rối trong việc xác định rõ tình cảm của bản thân. Bảo Bình có thể không biết rằng bản thân đang làm tổn thương nhiều người bởi vì sự “mặc định tình bạn” của bạn. Tình yêu của Bảo Bình dễ bị chôn vùi bởi tình bạn.

Song Ngư (19/02 – 20/03)
Bạn là người có sự thuận lợi ở bước đầu nhất, tình yêu dễ đến nhưng gặp rắc rối trong khâu tìm hiểu nhau. Trường hợp hay xảy ra là yêu xa. Người đám cưới với Song Ngư ít khi là mối tình đầu nhưng là người bạn thực sự yêu, không bởi bất cứ áp lực hay ảnh hưởng từ phía khác.

SỐ MỐI TÌNH TRONG ĐỜI CỦA 12 CUNG HOÀNG ĐẠO

Bạch Dương (20/3 – 20/4)

Số mối tình: 5-7

Giống một đứa trẻ trong tình cảm, Bạch Dương rất cần tình yêu, họ sẽ không dừng lại quá lâu sau khi thất tình. Bạch Dương nhận thức rất rõ được “thời cơ”. Tình đến là phải nắm lấy, vì vậy khi thích ai đó họ thường chủ động sớm, dù đôi khi vội vã. 

SỐ MỐI TÌNH TRONG ĐỜI CỦA 12 CUNG HOÀNG ĐẠO

Thật ra do quá ngây ngô nên nhìn cái là đối phương biết bạn thích họ.Bấy nhiêu đây cũng tạm đủ lí do vì sao Bạch Dương thường có nhiều mối tình, nhưng dù yêu bao nhiêu lần, họ vẫn yêu như lần đầu, chân thành, quan tâm và chăm sóc.

Kim Ngưu (21/4 – 20/5)

Số mối tình: 1-4

Thực tế trong tình cảm của Kim Ngưu đó là yêu thôi thì chưa đủ, còn cần có sự chia sẻ, cảm thông, quan tâm và lo lắng… từ hai phía. Không quá kén chọn người yêu nhưng tình yêu thật sự đến với Kim Ngưu thường rất ít, có những mối tình đầu sẽ có thể trở thành bạn đời của họ.

“Chậm mà chắc”, Kim Ngưu rất biết đầu tư tình cảm của mình vào đúng người.

Song Tử (21/5 – 21/6)

Số mối tình: 5-10

Những mối tình của Song Tử có lẽ đủ để viết thành những bộ tiểu thuyết dài tập, nhưng nếu hỏi số người họ yêu thật lòng là bao nhiêu thì có lẽ không ai đoán được kể cả họ

Những người thuộc chòm sao Song Tử là những người khá thông minh, nắm được thế mạnh của bản thân, nhất là khả năng giao tiếp. Như trở thành bản năng, Song Tử có thể khiến bất kì anh chàng, cô nàng nào đó thích họ.

Cự Giải (22/6 – 22/7)

Số mối tình: 2-4

Thường gặp vấn đề trong việc bày tỏ tình cảm, Cự Giải có đôi lần để vuột mất nhiều cơ hội để nắm bắt tình yêu của mình. Cự Giải rất si tình và có khi mù quáng hơn cả Song Ngư.

Nội tâm của họ không hề đơn giản như nhiều người vẫn nghĩ vì vậy những người đến với Cự Giải là những người rất kiên nhẫn và biết cảm nhận nhiều hơn là thấy, nên số lượng không nhiều rồi.

Sư Tử (23/7 – 23/8)

Số mối tình: 4-6

Đối với một vài Sư Tử có thể phải trải qua vài cuộc tình họ mới cảm nhận được thế nào là tình yêu thật sự. Tình yêu của Sư Tử như nồi nước được nấu sôi ở núi lửa sau đó đem ngay đến bắc cực, rất nhanh sôi rồi nhanh nguội thậm chí đóng băng.

Nhiều cuộc tình của Sư Tử chưa kịp bắt đầu đã có kết thúc.

Xử Nữ (23/8 – 22/9)

Số mối tình: 2-3

80% là hiếm hoi, còn lại 20% thuộc cung Xử Nữ có số mối tình không hề ít ỏi. Là một trong số những chòm sao cần nhiều thời gian để vượt qua mối tình đầu (thường là rất lận đận) nên những mối tìnhh sau này cũng có phần cẩn trọng. Xử Nữ rất khéo ăn nói và có thể làm mọi cách để người khác thích họ.

Với người Xử Nữ không yêu, họ có thể trở nên khá tàn nhẫn nên dù được thích nhiều nhưng để đặt mối quan hệ nghiêm túc thì không nhiều.

Thiên Bình (23/9 – 23/10)

Số mối tình: 2-5

Với Thiên Bình, thích là chuyện bình thường nhưng khi tình yêu tới họ không biết phải làm thế nào. Nổi tiếng đào hoa nhưng tình yêu của họ rất ít. Dễ gây hiểu lầm với người khác vì cảm giác chăm sóc lo lắng như người yêu, làm khối kẻ tổn thương rồi bị mang tiếng xấu.

Bọ Cạp ( 24/10 – 22/11)

Số mối tình: 3-4

Ít khi đặt mối quan hệ nghiêm túc khi mới chỉ thích, khi mới quen họ có phần xa lạ, nhưng nếu tiếp xúc lâu dài quả thật họ không hề ít nói như bạn tưởng.

Có lẽ cũng biết tính Bọ Cạp nên những người không xác định được sự lâu dài sẽ không đủ tự tin đến với họ.

Nhân Mã( 22/11 -21/12)

Số mối tình: Trên 5

Là chòm sao rất đa tình. Khi mối quan hệ bị kiểm soát quá nhiều, như là về giờ giấc, nơi hẹn hò, chỉ được nói chuyện với con trai hoặc con gái. Nhiều Nhân Mã nhận lời quen khi mới chỉ thích nên nếu hơi có chuyện là họ chạy.

Nhân Mã không “lừa tình” ai cả, họ chỉ là không muốn giả tạo miễn cưỡng, hết tình thì nên buông. Buông rồi thì phải nắm ngay lấy người mình thích chứ

Ma Kết (22/12 – 18/1)

Số mối tình: 1-3

Không hoàn toàn là những người thông minh trong chuyện tình cảm, điểm tốt là họ không bao giờ đùa giỡn với tình yêu. Khi một Ma Kết nói câu “em yêu anh” hoặc “anh yêu em” là họ đã coi bạn nằm trong kế hoạch tương lai của họ.

Tình yêu của Ma Kết không chỉ đơn thuần là ở cạnh một người mà phải làm người ta hạnh phúc. Ai yêu rồi sẽ yêu luôn ngoại trừ thờ ơ quá nên bị đá hoặc đá người ta vì quá này nọ (không xác định)…

Bảo Bình (19/1 – 20/2)

Số mối tình: 2-3

Nếu đếm số quan hệ với bạn bè có lẽ là dễ hơn. Người phù hợp đến với Bảo Bình thì khá nhiều, người thông minh nhưng lại không xác định được tình cảm của bản thân. Chờ đợi ai đó mở lời hoặc quá bị động.

Có thể nói Bảo Bình rất mâu thuẫn, muốn yêu nhưng có lúc do dự, sợ mất đi nhiều thứ.

Song Ngư (21/2 – 19/3)

Số mối tình: 2-4

Dễ tin, dễ tha thứ, gần như là giả vờ ngốc trong một số hoàn cảnh. Song Ngư rất thông minh đấy các bạn. Có chuyện tình có thể kéo dài nhiều năm dù tổn thương với một số Song Ngư không dám vùng lên.

Tuy nhiên, có những Song Ngư có khả năng tự lập rất cao, với họ tình yêu không phải là tất cả thì họ sẽ tìm kiếm những tình yêu xứng đáng với họ.

KHÁM PHÁ VẺ ĐẸP HÌNH THỂ VÀ NỘI TÂM CỦA 12 CUNG HOÀNG ĐẠO

Bạch Dương (21/3 – 20/4)

Bạch Dương là những người có khung xương nhỏ, lương thiện, không biết giả dối, nhưng tính tình khá bộc phát.

Bạch Dương thuộc nhóm khờ nhất trong 12 cung hoàng đạo.


Kim Ngưu (21/4 – 20/5)

Kim Ngưu có làn da đẹp, ốm nhom ốm nhách nhưng lại có tạng người rất dễ tăng cân. Kim Ngưu có tính cách hiền hòa, từ tốn, nhỏ nhẹ nhưng khá ngang bướng

Song Tử (21/5 – 21/6)

Mặt Song Tử khá nhiều mụn do ăn uống không điều độ. Nhanh nhẹ, nói nhiều, bốc phét, đa lăng nhăng nhưng Song Tử chỉ yêu 1 người thôi nhé.

Cự Giải (22/6 -22/7)

Nhân từ, đôn hậu, kỹ tiếng, thích vẻ đẹp nghệ thuật, yêu thương gia đình nhưng cũng rất hay ngoại tình là những tích cách đặc trưng của Cự Giải.

Rất kín mồm kín miệng cho nên chuyện quan hệ ngoài luồng của Cự Giải chỉ có “trời biết, đất biết và Cự Giải biết” mà thôi.

Sư Tử (23/7 – 22/8)

Trên người Sư Tử thường rất nhiều lông,có nụ cười nham hiểm, không thích ai giỏi hơn mình vì vậy khả năng làm tổn thương mọi cung hoàng đạo khác ở mức cao nhất.

Xử Nữ (23/8 – 22/9)

Thân hình Xử Nữ không được đẹp, con người Xử Nữ có tính ba phải, thông minh. Cô nàng Xử Nữ thường bị trêu chọc là “bà cô già khó tính”, tỉ mỉ không chịu được, sạch sẽ quá mức, yêu vẻ hoàn mỹ và nói nhiều.

Thiên Bình (23/9 -23/10)

Thiên Bình có khuôn mặt “rất lạ”, thông minh, suy nghĩ sắc bén, cái gì cũng cân bằng khiến Thiên Bình luôn do dự trong mọi quyết định

Thần Nông ( 24/10 – 21/11)

Đẹp kiều diễm, mắt đẹp mê hồn, mưu mô xảo quyệt, ưa trả thù bằng nhiều cách tàn ác nhất. Thần Nông khá lạnh lùng, không thể hiện nội tâm, khó đoán.

Thần Nông được xếp hạng nguy hiểm nhất trong 12 cung hoàng đạo.

Nhân Mã (22/11 -21/12)

Nhân Mã có vẻ ngoài rất ưa nhìn, sở hữu 1 đôi môi đẹp, tính các hiền lành, hay giúp đỡ người khác, tốt bụng, nhưng lại rất ham chơi.

Ma Kết (22/12 – 19/1)

Ma Kết có nước da trắng, đôi mắt xếch, từ tốn , thông minh. Mặt lạnh như tờ, luôn tỏ ra nguy hiểm được bọc lót bởi vẻ điềm tĩnh, cần cù chất phác.

Ma Kết là con cáo già mặt không biến sắc.

Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Bảo Bình là người khó nhận dạng nhất trong 12 cung hoàng đạo, luôn tỏ ra bí hiểm trong mọi trường hợp
KHÁM PHÁ VẺ ĐẸP HÌNH THỂ VÀ NỘI TÂM CỦA 12 CUNG HOÀNG ĐẠO

Song Ngư ( 19/2 – 20/3)

Song Ngư sở hữu đôi mắt long lanh biết nói, hay mơ mộng hão huyền, mềm yếu, nhẹ dạ cả tin, dễ bị dụ dỗ.

Song Ngư dễ bị lợi dụng và tổn thương nhất trong 12 cung.

Bài viết liên quan:

12 CUNG HOÀNG ĐẠO CẦU HÔN NHƯ THẾ NÀO ?

Bạch Dương (20/3 – 20/4)

Với tính cách mạnh mẽ và phóng khoáng, Bạch Dương thường sẽ cầu hôn bạn một cách bất ngờ khi hai người đang tham gia thể thao hoặc chơi trò mạo hiểm. Mặc dù cách này có thể thiếu lãng mạn nhưng đó là bởi vì họ rất yêu bạn và họ không muốn lãng phí thời gian.

12 CUNG HOÀNG ĐẠO CẦU HÔN NHƯ THẾ NÀO ?

Tuy nhiên bạn nên biết rằng bởi vì tỏ tình trong trường hợp gấp gáp nên họ sẽ thường không chuẩn bị sẵn nhẫn đâu.

Kim Ngưu (21/4 – 20/5)

Là chòm sao cổ điển, Kim Ngưu sẽ mất khá nhiều thời gian chuẩn bị nhưng mọi thứ chắc chắn sẽ trên cả tuyệt vời. Chòm sao này sẽ chọn một địa điểm lãng mạn, quỳ xuống trước mặt bạn và đưa ra một chiếc nhẫn vừa cổ điển nhưng cũng rất đắt tiền. Sau đó, hai bạn sẽ cùng nhau thưởng thức rượu vang và sôcôla.

Song Tử (21/5 – 21/6)

Sáng tạo nhưng cũng đầy thơ văn, Song Tử có xu hướng giấu lời cầu hôn của mình vào những bức thư, trong những hộp bánh hay viết nó ngay trên bãi biển. Ngoài ra, họ thích tạo ra những tình huống khó đoán và đợi lúc bạn không ngờ nhất để cầu hôn.

Cự Giải (22/6 – 22/7)

Hãy cho Cự Giải nhiều thời gian để họ nói chuyện rõ ràng với gia đình trước khi tiến đến cầu hôn bạn. Chòm sao này sẽ thường ngỏ lời trong các dịp lễ cùng gia đình để hai bạn có thể chung vui cùng người thân. Nhẫn cưới của bạn có thể là chiếc nhẫn gia truyền đấy.

Sư Tử (23/7 – 22/8)

Sư Tử chắc chắn sẽ biến lễ cầu hôn này trở thành một kỷ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời bạn. Họ sẽ tỏ tình với bạn trước đám đông, nhờ bạn bè đến cổ vũ và thể hiện tình yêu cho tất cả mọi người cùng thấy. Sư Tử không chỉ muốn đem đến cho bạn một lời cầu hôn mà còn cả niềm vui và hạnh phúc.

Xử Nữ (23/8 – 22/9)

Xử Nữ không muốn rườm rà và phức tạp nhưng chắc chắn mọi chi tiết trong lễ cầu hôn của họ sẽ hoàn hảo. Họ sẽ tổ chức một bữa ăn nhẹ với thực phẩm của thiên nhiên và nhẫn đính hôn làm từ khoáng sản. Mọi thứ sẽ đơn giản nhất có thể nhưng bạn cũng sẽ thấy được họ yêu bạn nhiều đến mức nào.

Thiên Bình (23/9 – 23/10)

Thiên Bình chắc chắn sẽ mang đến một buổi lễ cầu hôn đặc biệt và tuyệt đẹp. Âm nhạc, hoa và những trang trí đầy cá tính sẽ khiến bạn ấn tượng. Sau đó, họ sẽ viết tặng bạn một bài hát hay một bài thơ để thể hiện tình yêu với bạn và để trân trọng sự giúp đỡ của bạn bè. Đừng quên hỏi họ lý do chọn nhẫn đính hôn kiểu này nhé, vì chắc chắn sẽ có một câu chuyện ngọt ngào đằng sau đấy!

Thần Nông (24/10 – 21/11)

Thần Nông chỉ cầu hôn với bạn khi hai bạn một mình hoặc trước mặt những người hai bạn thật sự tin tưởng. Đây chính là sự kiện “sống chết” của họ nên bạn hãy biết rằng, họ chỉ cầu hôn bạn khi họ thật sự muốn gắn kết cuộc đời của họ với bạn. Lời cầu hôn này chắc chắn sẽ đầy tình cảm và chân thật.

Nhân Mã (22/11 – 21/12)

Nhân Mã có thể không lên kế hoạch trước mà vào một thời điểm nhất định, họ sẽ tự nhiên nói ra những gì họ nghĩ. Mặc dù bạn sẽ không nhận được những ngôn từ hoa mỹ hay khung cảnh lãng mạn từ chòm sao thẳng thắn này nhưng bạn có thể tin rằng họ đang rất thành thật với con tim họ.

Ma Kết (22/12 – 18/1)

Cẩn thận và chính chắn, Ma Kết có khả năng cầu hôn như đang bàn chuyện công việc vậy. Họ chỉ cầu hôn bạn khi họ thật sự muốn như vậy, do đó, hãy kiên nhẫn và cho họ thời gian.

Nhẫn đính hôn của bạn thật sự rất đắt tiền vì họ muốn thể hiện tình yêu, chân thành và ước muốn gắn kết với bạn. Tốt nhất bạn nên chuẩn bị tâm lý trước việc họ có thể đã chuẩn bị một bản cam kết chia tài sản tiền hôn nhân.

Bảo Bình (19/1 – 20/2)

Bảo Bình có thể sẽ thể hiện một chút động thái để bạn biết họ sẽ cầu hôn bạn và làm đảo lộn mọi thứ. Nhưng dù sao đi nữa, bạn cũng đừng nên trông mong một lời cầu hôn theo phong cách truyền thống ẩn chứa nhiều bất ngờ.

Song Ngư (21/2 – 19/3)

Song Ngư sẽ mang đến cho bạn một lời cầu hôn đầy thơ mộng, sáng tạo và ma thuật như trong những câu chuyện cổ tích. Mặc dù có thể họ sẽ hơi run và làm mọi thứ rối loạn lên như để quên nhẫn ở nhà hay nhầm lẫn về thời gian, nhưng bạn có thể tin chắc rằng con tim của họ đang hướng về phía bạn.

NIỀM TIN CỦA 12 CUNG HOÀNG ĐẠO

Bạch Dương (21/3 – 19/4)

Bạch Dương giống như một tấm kính lớn, trông vững chắc nhưng chỉ cần 1 vết nứt nhỏ có thể vỡ toang tất cả
NIỀM TIN CỦA 12 CUNG HOÀNG ĐẠO


Kim Ngưu (20/4 – 20/5)

Kim Ngưu là một chiếc ống heo. Bạn bỏ vô bao nhiêu chân thành thì niềm tin đó sẽ có giá trị như những gì bạn đã cho.

Song Tử (21/5 – 21/6)

Song Tử tựa như một tấm bản đồ, nếu đã xác định tuyến đường tin tưởng thì cứ thế mà tin, nhưng nếu bản thân lung lay sợ hãi thì xác định niềm tin rất khó

Cự Giải (22/6 – 22/7)


Cự Giải là một chiếc máy ảnh, niềm tin luôn được lưu giữ như những kỉ niệm, họ luôn ghi nhớ chỉ là không tiếp tục chụp lại hình ảnh nữa nếu không đáng

Sư Tử (23/7 – 22/8)

Sư Tử được lập trình để tin tưởng người khác tuy nhiên khi bị lỗi từ phía bạn, chiếc máy tính nó có thể nổi loạn, không chỉ ảnh hưởng niềm tin của họ mà còn tổn hại đến bạn. Đầu óc Sư Tử được ví như một chiếc máy tính

Xử Nữ (23/8 – 22/9)

Xử Nữ như một cái cân, luôn ở mức cân bằng lí trí và tình cảm, luôn cố giữ cho bản thân không tin ai tuyệt đối nhưng cũng không nên nghi ngờ ai. Tuy nhiên, dù thuộc nhóm lí trí nhưng rất hay bị người khác lừa gạt

Thiên Bình (23/9 – 22/10)

Thiên Bình là một cuốn sách. Đối với Thiên Bình, niềm tin là sự tưởng tượng, đôi khi Thiên Bình khá mơ hồ về người khác, có lúc đọc qua rồi nhưng ngẫm lại thì chẳng rõ cái mình đọc qua là gì

Bò Cạp (23/10 – 21/11)

Bò Cạp là chiếc đồng hồ cát, hoặc có thể là phần trên rơi đi hết sự tin tưởng từ từ, hoặc là phần dưới sự tin tưởng được tích góp từ từ, tùy theo hoàn cảnh

Nhân Mã (22/11 – 21/12)

Nhân Mã là một chú thỏ và củ cà rốt, chú thỏ rất ngây thơ rất dễ tin người, thấy cà rốt thì phải ăn ngay, tin ngay chứ khôngdể dành.

Nhân Mã rất dễ bị người khác dụ khị

Ma Kết (22/12 – 19/1)

Ma Kết giống như 1 cục đá tảng, nước chảy đá mòn, niềm tin cực kì khó có được từ Ma Kết, nước chảy bao nhiêu năm đá mới mòn được nhỉ

Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Bảo Bình giống như mạng internet, có lúc mạnh mẽ, có lúc chập chờn. Chủ yếu là do server Bảo Bình, chỉ có họ biết họ tin ai hay không, không ai biết được.

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Song Ngư là một cây bút chì, là người nhạy cảm nên dường như niềm tin vào mọi thứ ngày càng vơi đi sau bao tổn thương gặp phải

DẤU HIỆU NHẬN BIẾT 12 CUNG HOÀNG ĐẠO ĐANG NÓI DỐI

Bạch Dương (21/3 – 19/4) Biểu hiện: Những ngón tay siết lại với nhau

Biểu hiện: Mắt chớpBạch Dương không phải cao thủ nói dối. Những người thuộc cung hoàng đạo này là người thẳng thắn, có gì nói nấy, muốn họ nói dối thì khó hơn lên trời. Cho dù lời nói dối đó vô hại nhưng mắt cậu ấy cũng không tự chủ được mà thường chớp chớpKim Ngưu (20/4 – 20/5)

DẤU HIỆU NHẬN BIẾT 12 CUNG HOÀNG ĐẠO ĐANG NÓI DỐI

Kim Ngưu nổi tiếng là trung thực, khi nói dối Kim Ngưu sẽ có cảm giác rất bất an. Những ngón tay vặn vẹo siết lại với nhau.

Song Tử (21/5 – 21/6) Biểu hiện: Giọng ngọt như mật

Song Tử nổi tiếng linh hoạt, xứng danh cao thủ nói dối. Muốn biết Song Tử nói dối rất khó nhưng bạn không phải hoàn toàn “bó tay” trước cung hoàng đạo lém lỉnh này.

Khi nói dối, thái độ của Song Tử cực kì dịu dàng, âm điệu giọng nói rất cao và khiến người nghe vô cùng “lọt tai”.

Cự Giải (22/6 – 22/7) Biểu hiện: Bĩu môi

Bình thường giọng nói của Cự Giải rất nhỏ và có phần yếu ớt nhưng khi nói dối, cái miệng Cự Giải lúc thì chu lên, lúc thì bĩu ra như vẻ khẳng định “tui mà nói dối là sét đánh ngay”.

Sư Tử (23/7 – 22/8) Biểu hiện: Nói chói tai

Vẻ ngoài hào nhoáng và luôn muốn được nhiều người chú ý, coi trọng, nên nhiều lúc Sư Tử nói năng rất to, thậm chí như muốn “thét ra lửa” để chứng tỏ mình. Với Sư Tử, giọng nói càng to càng đem lại cảm giác an toàn cho bản thân. Tuy những người thuộc cung hoàng đạo này không phải là cao thủ nói dối nhưng những lúc nói chói tai bất thường là có thể lúc Sư Tử đang không thật lòng mình.

Xử Nữ (23/8 – 22/9) Biểu hiện: Giật mình

Xử Nữ khi nói dối thường hay giật mình. Vì lo sợ mọi người biết được nên Xử Nữ mất bình tĩnh, cứ động đến cái gì là làm hỏng cái đó.

Thiên Bình (23/9 – 22/10) Biểu hiện: Ấp a ấp úng

Kĩ thuật nói dối của Thiên Bình không cao, nếu không muốn nói là rất dở. Khi đang nói đến đoạn cao trào, gây cấn, cậu ấy tự nhiên ngừng lại như thể lấy thêm sự tự tin mà nói tiếp, có những lúc thì ấp a ấp úng, chỉ nghe là biết ngay!

Bọ Cạp (23/10 – 21/11) Biểu hiện: Không có biểu hiện

Thiên tài nói dối chính là đây. Dù nói thật hay nói dối thì biểu hiện trên khuôn mặt của Bọ Cạp đều như nhau. Vì thế, người khác rất khó nhận biết được Bọ Cạp đang nói thật lòng hay giấu giiếm điều gì đó.

Tuy nhiên, rất may là những người thuộc cung hoàng đạo này thường rất ít khi nói dối.

Nhân Mã (22/11 – 21/12) Biểu hiện: Mặt đỏ ửng lên

Nhân Mã mà nói dối thì ai cũng biết bởi cách thể hiện rất vụng về. Người khác chưa mắng mỏ hay hù dọa, mặt Nhân Mã đã đỏ bừng bừng. Không những thế, vùng đỏ còn lan đến cả cổ nữa.
Ma Kết (22/12 – 19/1)Biểu hiện: Nhỏ nhẹ, thỏ thẻMa Kết là người rất nho nhã, lịch sự. Dù nói to hay nói nhỏ, lời của cậu ấy đều rất êm tai và dễ nghe. Nếu nói dối, thanh âm sẽ nén xuống mức thấp nhất như lo sợ mọi người sẽ phát giác ra điều gì.

Bảo Bình (20/1 – 18/2) Biểu hiện: Nói dối y như thật 
Bảo Bình rất thông minh nhưng khá lười biếng. Khi quyết định không cho người nào đó biết sự thật, người khác không tài nào nhận ra Bảo Bình đang nói dối.

Và khi Bảo Bình tự khai là đã nói dối, không ít người sẽ phải “mắt chữ O, miệng chữ A” vì quá ngạc nhiên.

Song Ngư (19/2 – 20/3) Biểu hiện: Cắn môi

Song Ngư là người hiền lành và sống rất tình cảm. Biểu hiện khi nói dối của Song Ngư là liên tục cắn môi. Hành động nói dối của cung hoàng đạo này có thể sẽ lọt vào mắt nhiều người, tuy nhiên ít ai khui ra vì vẻ mặt rất “ngây thơ vô số tội” ấy.

ĐỨC LANG QUÂN TƯƠNG LAI CỦA 12 CHÒM SAO NỮ

Bạch Dương:

Bạch Dương có cá tính vô tư và trẻ con nên nàng sẽ dễ bị thu hút bởi mẫu đàn ông cứng rắn, chủ động và nổi bật. Ấy thế nhưng khi chọn đức lang quân tương lai, Bạch Dương lại thiên về những người trưởng thành, có chủ kiến và thông minh. Nàng Bạch Dương trẻ thơ sẽ muốn dành trọn đời bên người có thể chăm sóc và quan tâm nàng. Những chàng trai nổi bật hay ham chơi có thể thu hút nàng khi còn trẻ nhưng người nàng chọn làm chồng sẽ là người tinh tế, có sự lãng mạn và mạnh mẽ trong tính cách.

ĐỨC LANG QUÂN TƯƠNG LAI CỦA 12 CHÒM SAO NỮ

Kim Ngưu:

Kim Ngưu thường phải lòng các chàng trai lớn tuổi hơn mình rất nhiều. Khi yêu, Kim Ngưu hướng đến mẫu đàn ông lãng mạn và mơ mộng. Ấy thế nhưng đức lang quân mà nàng kiếm tìm lại là người thật chắc chắn, vững chãi và có thể làm chỗ dựa cho nàng. Đó sẽ là người có phong thái, cổ điển, truyền thống và có địa vị trong xã hội. Người chồng tương lai của Kim Ngưu là người có thể dang rộng vòng tay bảo vệ che chở nàng và gia đình nàng.

Song Tử:

Song Tử quảng giao và quen biết nhiều có thể có nhiều mối quan hệ lãng mạn khi còn trẻ. Ấy thế nhưng nói về đức lang quân của nàng đó phải là một người thông minh, dí dỏm, thú vị và đặc biệt. Đó là người có vốn kiến thức sâu rộng và có thể chia sẻ với nàng mọi điều trong cuộc sống. Đó phải là người có thể tùy cơ ứng biến, linh hoạt, sắc bén và có khả năng đối đáp với nàng và cuộc hội thoại của nàng.

Cự Giải:

Cự Giải dễ phải lòng các chàng trai nhạy cảm, trầm tính và ngọt ngào. Thế nhưng tiêu chuẩn để người đàn ông ấy trở thành chồng của nàng và chia sẻ cuộc đời với nàng thì lại hoàn toàn khác. Đó phải là một người đàn ông mạnh mẽ, nồng nhiệt, có khả năng bảo vệ bản thân và gia đình. Chàng có thể trông trầm tính nhưng trái tim của chàng phải luôn nóng ấm, và bên trong chàng phải thật mạnh mẽ để có thể làm chủ gia đình và bảo đảm hạnh phúc cho nàng Cự Giải nhỏ bé.

Sư Tử:

Ban đầu khi yêu, Sư Tử sẽ dễ bị hút bởi một quý ông lịch lãm, bảnh bao và tự tin. Chàng trai có thể làm trái tim Sư Tử rung rinh hẳn sẽ là một người đàn ông danh giá, kiêu hãnh và vô cùng thu hút. Ấy thế nhưng để nàng Sư Tử lựa chọn là người bạn đời thì chàng trai lại phải có sự thông minh và ngọt ngào nhất định trong tính cách. Sư Tử chọn chồng qua hành động chứ chẳng phải qua vẻ ngoài ban đầu mà anh ấy thể hiện. Chồng tương lai của Sư Tử sẽ là người biết tôn trọng người khác, biết nói lời ngọt ngào với nàng và không tiếc lời ca ngợi nàng mỗi ngày.

Xử Nữ:

Điều cô gái Xử Nữ quan tâm là bản chất thật của một chàng trai. Nếu ban đầu bạn xuất hiện gọn gàng, lịch sự và giản dị thì bạn sẽ dễ dàng ghi điểm trong mắt Xử Nữ. Thế nhưng tiêu chuẩn chọn chồng của Xử Nữ thì cao hơn thế nhiều. Đó phải là một chàng trai nhiệt tình, tinh tế, khoan dung, rộng lượng, tỉ mỉ và cẩn thận trong mọi việc. Xử Nữ thực tế kiếm tìm những chàng trai có năng lực, tử tế và có thể chăm sóc nàng cũng như đem lại cho nàng một cuộc sống hoàn hảo.

Thiên Bình:

Cô gái Thiên Bình ưa nghệ thuật và có phần bay bổng khi còn trẻ thường thích các chàng trai hài hước, đẹp trai và có chút nghệ sĩ. Ấy thế nhưng nếu nói đến chuyện vợ chồng thì chàng trai hoàn hảo mà Thiên Bình tìm kiếm phải là người danh giá, con nhà gia giáo, bảnh bao, có phong cách sống lịch thiệp và tinh tế. Chàng sẽ là người có sự ân cần, dịu dàng, ăn mặc có gu và phong thái trang nhã, đồng thời cũng phải có tinh thần vui vẻ và thoải mái với cuộc sống.

Bọ Cạp:

Bọ Cạp vốn nhạy cảm và nghĩ ngợi nhiều nên người đàn ông thu hút nàng sẽ là người hiểu và nhận biết được sự nhạy cảm trong suy nghĩ và tâm hồn nàng. Đó sẽ phải là mẫu con trai lạnh lùng bên ngoài nhưng tình cảm ở bên trong, có trái tim và biết rung động. Để trở thành đức lang quân của Bọ Cạp, chàng trai ấy phải thành thật, đem lại cho nàng sự an toàn, tin tưởng và không bao giờ lừa dối nàng.

Nhân Mã:

Nhân Mã sẽ dễ dàng bị mẫu đàn ông thích phiêu lưu, phóng khoáng và thoải mái thu hút. Vì Nhân Mã vốn ưa tự do, thế nên một chàng trai chơi thể thao, hay đi du lịch và có chút bụi bụi sẽ dễ dàng làm trái tim nàng “liêu xiêu”. Ấy thế nhưng để Nhân Mã tin tưởng gửi gắm cả cuộc đời thì bạn cần phải có sự hài hước và thực tế nhất định, để có thể kéo nàng Nhân Mã ham vui trở về với thực tế cuộc sống. Chồng tương lai của Nhân Mã cũng phải là người có khiếu hài hước, biết tận hưởng và tự tin.

Ma Kết

Ma Kết có thể nói là cô gái kén chọn nhất trong 12 cung hoàng đạo. Thế nên để trở thành đức lang quân tương lai của nàng sẽ đòi hỏi vô vàn các tiêu chuẩn khó nhằn đấy. Người ấy phải là một người đẹp trai, giàu có, vô cùng tài năng nhưng phải thật gần gũi. Bên cạnh đó, người chồng tương lai của Ma Kết thường là một chàng giám đốc hay người có sự nghiệp rộng mở, một người có thể đem đến cho Ma Kết cảm giác vững chãi và yên tâm cả cuộc đời.

Bảo Bình:

Bảo Bình dễ dàng bị ấn tượng với một chàng trai lạ lùng, độc đáo, hơi dị và khác người một chút. Người có thể khiến Bảo Bình rung rinh phải là một người có lối sống mới lạ, phong cách dẫn đầu và luôn tràn đầy các ý tưởng bùng nổ, độc đáo. Thế nhưng để nàng Bảo Bình lựa chọn làm chồng thì đó phải là một chàng trai có khí chất, muốn làm những việc to lớn và có ích cho xã hội. Chàng cũng phải là người có tính cách hiện đại, dám nghĩ dám làm và thoải mái tin tưởng người bạn đời của mình.

Song Ngư:


Song Ngư thường dễ rung động các chàng trai nhạy cảm, nghệ sĩ và giàu cảm xúc. Song Ngư thích các chàng trai có suy nghĩ nội tâm sâu sắc, có chút phức tạp và bí ẩn. Thế nhưng để được Song Ngư gửi gắm cả cuộc đời thì chàng trai ấy phải là người tự tin, độc lập nhưng giàu tình cảm. Chàng phải tinh tế và thấu hiểu tâm hồn nàng.

CÁCH YÊU CỦA 12 SAO NỮ

Bạch Dương (21/3 – 19/4)
Những cô nàng Bạch Dương luôn chủ động và quyết đoán khi yêu. Dường như lúc nào họ cũng cảm thấy hưng phấn trong các mối quan hệ. So với những cung hoàng đạo khác, phái đẹp cung này luôn có ưu thế vì sự vui vẻ, táo bạo, biết cách quyến rũ người khác, thậm chí nhiều khi hơi lả lướt. Nếu coi tình yêu là một cuộc chiến thì Bạch Dương là những kẻ chiến thắng bẩm sinh.

CÁCH YÊU CỦA 12 SAO NỮ

Tuy nhiên, Bạch Dương lại thiếu kiên nhẫn và bốc đồng khi yêu. Những cô nàng Bạch Dương dễ dàng “say nắng” ngay từ cái nhìn đầu tiên và thường không cân nhắc kỹ lưỡng trước khi bắt đầu một mối quan hệ nào đó. Chính vì thế, không có gì lạ khi Bạch Dương thường kết hôn sớm. Khi chuyện tình yêu không suôn sẻ, các nàng cũng dễ nổi cáu và ủ rũ.

Kim Ngưu (20/4 – 20/5)
Những cô nàng thuộc cung Kim Ngưu trái lại rất thực tế. Tình yêu của họ không màu mè, hào nhoáng mà giản dị và chân thành. Chính sự chân thành này đã giúp Kim Ngưu trở thành người tình lý tưởng trong mắt nam giới. Không những thế, Kim Ngưu luôn biết cách tạo ra tiếng cười xung quanh mình, làm người khác cảm thấy dễ chịu khi ở bên.

Kim Ngưu luôn nghiêm túc và cẩn trọng khi yêu. Điều này giúp tình yêu của họ kéo dài và bền vững. Những nàng Kim Ngưu cực kỳ chung thủy nhưng cũng luôn đòi hỏi người yêu mình phải chung thủy không kém. Chỉ cần cảm thấy có chút “nghi ngờ”, Kim Ngưu sẽ nổi “máu ghen” ngay lập tức.

Song Tử (21/5 – 21/6)
Song Tử là người không ổn định, thường hiếu kỳ, thích trải nghiệm những mảng cuộc sống khác nhau để có những cảm nhận khác biệt. Vì vậy, họ luôn gặp khó khăn trong việc duy trì một mối quan hệ lâu dài. Song Tử thích giao du, kết bạn với nhiều người hơn là chỉ gắn kết với một ai đó. Nhiều khi Song Tử bị cho là lả lơi, ong bướm. Tất nhiên, tính cách này sẽ khiến các chàng trai lo lắng vì nghĩ Song Tử sống theo bề nổi, hời hợt.

Những cô nàng Song Tử luôn đặt nhiều kỳ vọng vào sự lãng mạn và mới mẻ trong tình yêu. Đối với họ, sự mới mẻ và hào hứng mỗi khi ở bên nhau là gia vị không thể thiếu cho một tình yêu bền vững. Song Tử sẽ dễ cảm thấy thất vọng nếu mối tình ấy nhàm chán và không có gì khác biệt mỗi ngày. Nếu yêu một nàng Song Tử với tính cách ưa giao lưu xã hội, các chàng cần biết cách không buộc người yêu mình quá chặt, phải để họ được thoải mái giao du, mở rộng các mối quan hệ xã hội.

Cự Giải (22/6 – 22/7)
Phái đẹp thuộc cung Cự Giải là những người giàu cảm xúc và nhạy cảm, chính vì vậy mà dễ bị tổn thương. Họ thường che giấu sự mỏng manh, yếu đuối sau vẻ ngoài cứng cỏi. Khi yêu, họ dịu dàng, tinh tế và biết quan tâm nhưng lại luôn thận trọng để tránh “làm đau” chính mình. Những cô nàng này cũng hay dao động và khó đoán.

Trong tình yêu, Cự Giải cư xử với một nửa của mình như “một người mẹ lo lắng cho con”. Dường như lúc nào Cự Giải cũng muốn theo sát, quan tâm và kiểm soát người yêu. Đối với một trái tim dễ vỡ như Cự Giải thì việc này là cách tốt nhất để bảo vệ mình và tình yêu.

Khi yêu một nàng Cự Giải, các chàng trai cần biết cách làm cho trái tim ấy cảm thấy yên bình và an toàn. Cự Giải sẽ đáp trả lại bằng sự hy sinh hết mình cho ước mơ, hoài bão của người yêu.

Tuy nhiên, nếu là phụ nữ cung Cự Giải, bạn cần học cách không quá coi trọng việc người ấy phải là của riêng mình. Không một ai có thể lúc nào cũng khiến bạn cảm thấy an toàn về độ chung thủy, nên đừng làm mình phải mệt mỏi.

Sư Tử (23/7 – 22/8)
Rất dễ nhận ra sự tự tin và nổi bật của các nàng Sư Tử trong các mối quan hệ xã hội. Họ luôn muốn thể hiện mình và biến mình thành trung tâm của sự chú ý. Những cô gái thuộc cung này có sức hấp dẫn mạnh mẽ đối với người khác giới. Họ biết cách thể hiện giá trị bản thân. Chính sự quyến rũ, sôi nổi và duyên dáng đã tạo ra những điểm mạnh “chết người” cho các nàng Sư Tử.

Mặc dù quan tâm nhiều đến việc thể hiện bản thân nhưng họ cũng khá chân thành và tận tình khi yêu. Sư Tử chung thủy với người họ nghĩ là xứng đáng với tình yêu của mình và cũng hy vọng người ấy đáp trả mạnh mẽ không kém. Tuy nhiên, Sư Tử cũng không bỏ qua những người hâm mộ khác dù đã có người yêu. Bởi vì họ luôn muốn được tận hưởng cảm giác quan tâm và theo đuổi.

Xử Nữ (23/8 – 22/9)
Xử Nữ rất lý trí và tỉnh táo. Khi bắt đầu một mối quan hệ nào đó, họ sẽ thận trọng phân tích tình hình và nhận xét đối phương. Làm như vậy, Xử Nữ mới thấy an toàn và tin tưởng vào việc phát triển mối quan hệ lâu dài.

Đi kèm với lý trí mạnh mẽ là một vẻ ngoài khá lạnh lùng. Tuy nhiên, đó chỉ là vỏ bọc cho sự nhút nhát. Con gái Xử Nữ sâu sắc, tinh tế nhưng luôn biết cách kiểm soát cảm xúc của mình, đôi khi trở nên thận trọng thái quá. Xử Nữ chỉ bắt đầu mối quan hệ yêu đương khi chắc chắn về những gì mình đang làm và người mình đang tìm hiểu.

Yêu là phải chung thủy tuyệt đối, nàng không muốn một tình yêu phô trương, màu mè, hoa mĩ mà cần nó thực tế và tuân theo tiêu chuẩn khá cao của mình. Xử Nữ sẵn sàng không yêu ai còn hơn là đến với những người không đạt đủ chuẩn đã đề ra.

Thiên Bình (23/9 – 22/10)
Khả năng thiên bẩm của Thiên Bình là nắm bắt cảm xúc của người khác. Không những thế, họ còn biết cách khiến người khác thoải mái khi ở bên. Thiên Bình là những người hòa hiếu, không muốn tạo ra những mâu thuẫn hay các cuộc tranh cãi, vì thế họ giữ được mối quan hệ hài hòa với nhiều người. Chính sự tinh tế này giúp họ ghi điểm trong mắt phái mạnh.

Trong 12 cung hoàng đạo, Thiên Bình là người quyến rũ nhất, một vẻ đẹp gần như hoàn hảo cả về diện mạo và tâm hồn.

Điểm yếu của Thiên Bình là sự lãng mạn thái quá, đôi khi xa rời thực tế. Những cô nàng Thiên Bình rất dễ yêu và dường như không thể sống thiếu tính yêu. Thiên Bình cũng là người có thể sẵn sàng hy sinh vì tình yêu.

Bò Cạp (23/10 – 21/11)
Những cô nàng cung Bò Cạp rất thẳng thắn và mạnh mẽ. Họ thường bày tỏ cảm xúc một cách mãnh liệt và không giấu giếm, đôi khi hơi thái quá và có phần ích kỷ. Dường như một khi đã yêu, Bò Cạp sẽ yêu hết mình và không có chỗ cho sự lừa dối.

Sở hữu cá tính mạnh trong tính yêu, cô nàng Bò Cạp thường có xu hướng lấn lướt, áp đảo người yêu mình và mong muốn làm chủ mối quan hệ ấy. Ngay cả khi có “chiến tranh” xảy ra, Bò Cạp vẫn không thể quên cái tôi của mình. Bò Cạp luôn ý thức được giá trị bản thân.

Nhân Mã (22/11 – 21/12)
Đặc điểm nổi bật nhất của những cô nàng Nhân Mã chính là thích thoải mái, tự do. Những cô nàng này luôn vô tư trong các mối quan hệ và không muốn bị phụ thuộc chặt chẽ vào một người nhất định nào. Nhân Mã muốn được tự do ngay trong chính tình yêu của mình. Vì vậy, chàng trai nào muốn “trói” trái tim Nhân Mã đừng quên dành cho nàng những… khoảng trời riêng. Các nàng sẽ cảm thấy thoải mái với những mối quan hệ phát triển từ từ và tự nhiên.

Nhân Mã thân thiện, hài hước, hòa đồng, nhiều khi hơi bông đùa lả lơi. Họ cũng thường lý tưởng hóa mối quan hệ của mình. Nhân Mã luôn tin sẽ tìm được một chàng trai có thể hiểu được mọi ý nghĩ của họ, chia sẻ mọi buồn vui. Nếu không, họ sẽ tìm cách biến đổi người yêu theo ý muốn. Sẽ không khó để nắm bắt tâm lý của các nàng Nhân Mã, vì các nàng luôn bộc lộ cảm xúc thật ra ngoài.

Ma Kết (22/12 – 19/1)
Ma Kết là những người rất lý tính và cẩn trọng. Những cô nàng Ma Kết có phần rụt rè và kín đáo. Nhiều khi tình cảm đã vô cùng sâu sắc, nhưng Ma Kết vẫn e dè không chịu thể hiện. Thậm chí khi cô đơn hoặc bị bỏ rơi, họ vẫn kiềm chế và nín nhịn.

Tuy nhiên, là con người của công việc và có tham vọng, Ma Kết quyến rũ nhất khi làm việc. Thông thường các nàng Ma Kết sẽ tìm thấy tình yêu ở nơi làm việc. Thậm chí có người còn chỉ có thể yêu đồng nghiệp vì họ nghĩ đó là điều hợp lý và phù hợp với mình.

Họ cũng hy vọng người bạn đời sẽ trợ giúp đắc lực trong cuộc chiến vươn tới thành công và thành đạt. Cũng nhờ sự chắc chắn và tinh thần trách nhiệm, các nàng Ma Kết tạo cho người khác giới niềm tin vào một mái ấm hạnh phúc và thủy chung.

Bảo Bình (20/1 – 18/2)
Những cô nàng thuộc cung Bảo Bình rất độc lập và đôi khi có phần tách biệt trong các mối quan hệ xã hội. Họ không bận tâm nhiều đến việc người khác nghĩ gì. Bảo Bình không phải tuýp người lãng mạn, thậm chí nhiều khi hơi lạnh lùng và vô tâm.

Tuy nhiên, Bảo Bình rất thông minh, lanh lợi. Đây chính là đặc điểm tạo nên sự cuốn hút trong mắt người khác giới. Các nàng Bảo Bình không quá thân thiện, vồ vập mà biết cách điều chỉnh cảm xúc một cách hợp lý.

Cũng giống như Nhân Mã, Bảo Bình không thích bị ràng buộc và chi phối quá nhiều đến cuộc sống riêng tư. Họ có cái tôi rất lớn. Vì vậy, để có thể nắm bắt trái tim những cô nàng Bảo Bình lâu dài, các chàng trai cần phải tôn trọng cuộc sống riêng của họ và đừng áp đặt họ phải làm gì, như thế nào.

Song Ngư (19/2 – 20/3)
Song Ngư nhạy cảm, tốt bụng và giàu lòng trắc ẩn. Những cô nàng Song Ngư cũng rất yếu đuối và phụ thuộc vào người mình yêu. Họ luôn cần sự quan tâm, che chở và bảo vệ. Đối với phái mạnh, sự mỏng manh này khiến họ bị tan chảy và muốn được ở bên chăm sóc. Họ cũng dễ dàng kết thân với nhiều người nhờ trái tim ấm áp và biết sẻ chia.

Song Ngư sống thiên về tình cảm hơn lý trí. Song Ngư có thể hy sinh vì người mình yêu mà không cần tính toán. Và họ cũng dễ bị lợi dụng lòng tốt hơn những người khác. Vì vậy, các nàng Song Ngư nên học cách dùng lý trí tỉnh táo trong mọi trường hợp.

Hơn thế, Song Ngư còn rất dễ bị tổn thương. Một khi bị tổn thương, Song Ngư thường có xu hướng dày vò trong câm lặng và trở nên trầm lặng.

NHỮNG CUNG HOÀNG ĐẠO KIẾM TIỀN GIỎI NHẤT

1. Bọ Cạp
Bọ Cạp rất trọng sĩ diện nên không cho phép bản thân thua kém người khác. Cậu ấy nỗ lực không ngừng để kiếm tiền. Sự chịu đựng, nhẫn nại và kiên trì hiếm có là những yếu tố giúp Bọ Cạp có thể đạt được thành công mong muốn. Thông thường, trước khi làm điều gì, Bọ Cạp đều quan sát tỉ mỉ rồi mới bắt tay thực hiện.

NHỮNG CUNG HOÀNG ĐẠO KIẾM TIỀN GIỎI NHẤT

2. Kim Ngưu
Kiếm tiền chính là thú vui “tao nhã” của Kim Ngưu. Cậu ấy nghĩ mọi cách để kiếm ra tiền. Một khi đã hạ quyết tâm thì nhất định Kim Ngưu sẽ làm cho bằng được. Vũ khí lợi hại của cậu ấy chính là vận dụng tốt tri thức cộng thêm sự kiên nhẫn bền bỉ.

3. Cự Giải
Cự Giải là kiểu người trụ cột của gia đình. Chính vì vai trò quan trọng ấy nên Cự Giải thường có suy nghĩ chín chắn, chắt chiu từng đồng chứ không bao giờ vung tay quá trán cho những thú vui xa xỉ. Cự Giải cũng có thể gây dựng sự nghiệp xán lạn từ hai bàn tay trắng nhờ sự dũng cảm, dám nghĩ dám làm và linh hoạt trong mọi tình huống.

4. Song Ngư
Song Ngư vốn là người may mắn, thường được nhiều người giúp đỡ về mặt tiền bạc. Bản tính của Song Ngư cũng khá tham vọng và luôn nỗ lực đạt được điều mình muốn nên sự thành công đến với cung hoàng đạo này khá cao. Một điểm đặc biệt nữa là dù rơi vào tình huống bi đát đến cỡ nào, Song Ngư vẫn xoay xở rất tốt, nhất là chuyện tiền nong.

5. Bảo Bình
Bảo Bình khá thận trọng trong việc chi tiêu tiền bạc. Thông thường, Bảo Bình sẽ không chi tiêu vượt mức đã đặt ra trước đó. Cung hoàng đạo này rất biết lo xa cho tương lai. Tiết kiệm tiền chính là chìa khóa “góp gió thành bão” để Bảo Bình có cuộc sống sung túc như ý.

NGHỀ NGHIỆP PHÙ HỢP VỚI 12 CHÒM SAO

Cùng đọc xem bạn có đang làm đúng công việc phù hợp với mình không nhé.

Bảo Bình (20/1 – 18/2) - Độc lập, nhân đạo, sáng tạo, độc đáo và nhìn xa trông rộng.

Bảo Bình tò mò, thích khám phá những cái mới, đôi khi khá mạo hiểm. Công việc tốt nhất dành cho Bảo Bình: Thiên văn học, Nhiếp ảnh, Hàng không và Công nghệ máy tính.

NGHỀ NGHIỆP PHÙ HỢP VỚI 12 CHÒM SAO

Họ là người đáng tin và luôn cố gắng làm hết sức của mình. Bảo Bình làm việc với phong thái đĩnh đạc, tự tin, tập trung, đơn giản và thẳng thắn. Họ có sức chịu đựng rất cao. Tất cả những phẩm chất trên giúp Bảo Bình nổi bật giữa đám đông, đặc biệt với sự cống hiến, tập trung và trên cả là sự khác biệt của họ.


Song Ngư (19/2 – 20/3) - Đồng cảm, quan tâm, vị tha, từ bi, sáng tạo, đam mê, nhiệt huyết, nhạy cảm và có trực giác rất tốt.

Công việc tốt nhất dành cho Song Ngư: Chăm sóc sức khỏe, công tác xã hội hoặc từ thiện.

Song Ngư là người luôn sống hết mình vì công việc, đặt trái tim và tâm hồn vào công việc. Họ có thể từ bỏ sự nghiệp vì gia đình, nhưng cũng có thể hy sinh thời gian chăm sóc gia đình nếu công việc không quá quan trong, đặc biệt trong lĩnh vực nghệ thuật. Tuy nhiên, Song Ngư luôn cần nhân tố thúc đẩy. Họ có khả năng sáng tạo tuyệt vời, nhưng hầu hết bị lãng phí.

Bạch Dương (21/3 – 20/4) - Quyết đoán, thẳng thắn, tự tin, năng động, sôi nổi, nhiệt tình, tràn đầy sức sống và cũng khá cạnh tranh.


Khi đối mặt với thử thách, Bạch Dương nhanh chóng đánh giá được tình hình và tìm cách giải quyết. Cạnh tranh chỉ làm cho Bạch Dương mạnh mẽ và cháy sáng hơn. Việc làm phù hợp: trong chính phủ, xây dựng, khách sạn, giải trí và giáo dục.

Kim Ngưu (21/4 – 20/5) - Hơi ngông cuồng nhưng đáng tin cậy, trung thực, có phương pháp làm việc nhóm tốt, thực tế, quyết đoán, kiên nhẫn.

Về công việc, Kim Ngưu giải quyết độc lập, kiên nhẫn và suy nghĩ rất kỹ trước khi làm. Kim Ngưu rất nguyên tắc về mặt thời gian, ghét sự trễ hẹn. Việc làm phù hợp: Tài chính, kế toán, thiết kế nội thất, điều dưỡng, kỹ thuật, pháp luật, tiếp thị, quan hệ công chúng và giáo dục.

Song Tử (21/5 – 21/6) - Biết quan tâm, lạc quan, tò mò, thông minh và tràn đầy sức sống.

Nghề phù hợp nhất với Song Tử đó là các công việc mang tính trí tuệ. Con người Song Tử rất sáng tạo nhưng lại thật thà. Những công việc lặp đi lặp lại không mang lại niềm vui cho Song Tử. Việc làm phù hợp: Nghệ thuật, thiết kế, kiến trúc, điều dưỡng, bán hàng, pháp luật, phòng cháy chữa cháy. Đưa ra ý tưởng nổi bật đúng thời điểm và giải quyết vấn đề, đó chính là điểm mạnh của người cung Song Tử.

Cự Giải (22/6 – 22/7) - Tràn đầy năng lượng, tốt bụng, giàu trí tưởng tượng, dễ xúc động, can đảm, chu đáo và thích che chở.

Cự Giải rất phù hợp với những công việc liên quan đến nuôi dưỡng, chăm sóc. Việc làm phù hợp:Pháp luật, tâm lý học, giảng dạy.

Sư Tử (23/7 – 22/8) - Thích có quyền lực để lãnh đạo, tự tin, lạc quan, có sức lôi cuốn, theo chủ nghĩa tự do dân chủ, thích tiếp xúc với mọi người, độc lập.

Sư Tử là con người của hành động. Năng lượng và sinh lực dồi dào, Sư Tử luôn luôn bận rộn. Để đáp ứng nhu cầu của công việc, Sư Tử làm hết sức mình. Việc làm phù hợp: Chính phủ, pháp lý, nghệ thuật, thiết kế, kiến trúc, kỹ thuật, giải trí, bất động sản và giáo dục.

Xử Nữ (23/8 – 22/9) - Đam mê tìm tòi, học hỏi kiến thức, chính xác, hóm hỉnh, vui vẻ, cầu toàn, tỉ mỉ, chăm chỉ, gọn gàng và giỏi ngôn ngữ.

Khi bắt tay vào một nhiệm vụ, Xử nữ sẽ làm hết mình và cố gắng tận dụng mọi cơ hội có thể. Việc làm phù hợp: Những nghề đòi hỏi phải có độ chính xác cao

Thiên Bình (23/9 – 23/10) - Nhà ngoại giao tài tình, hòa đồng, dễ tính, duyên dáng, hòa nhã, thanh lịch, thú vị và công bằng.

Thiên Bình phù hợp nhất với những nghề như: ngoại giao, nghệ thuật, bán hàng, đàm phán, du lịch, giám sát.

Họ chỉ phát huy thế mạnh trong một môi trường thoải mái, không sức ép. Thiên Bình có thể làm lãnh đạo, những lại dễ bị áp lực và căng thẳng, nhất là khi có quá nhiều việc phải hoàn thành và giải quyết.

Thần Nông (24/10 – 21/11) - Giỏi phân tích sự việc, trực giác tốt, tháo vát, có linh tính tốt, thông minh, chăm chỉ, có động lực.

Nghề nghiệp phù hợp: Khoa học, điều tra hoặc chính trị.

Với những Thần Nông thích tiền thì hãy chọn các việc làm trong lĩnh vực Ngân hàng, tư vấn đầu tư và môi giới chứng khoán vì đây cũng là những người có khả năng quản lý tiền bạc khá tốt.

Nhân Mã (22/11 – 21/12) - Tinh thần tốt, tích cực, có đạo đức, thích du lịch, luôn học hỏi những kỹ năng mới, năng lượng dồi dào và có cuộc sống tinh thần mạnh mẽ.

Nhân Mã là người đúng nguyên tắc, đầy năng lượng và khá triết lý. Với sự thân mật và hài hước của mình, Nhân Mã có thể xoa dịu những tình huống căng thẳng trong công việc. Nghề nghiệp phù hợp:Chỉnh sửa, viết bài, tiếp thị, quan hệ công chúng, giải trí, khách sạn, CNTT và quân sự.

Yêu cầu nghề nghiệp của Nhân mã rất rộng và thường xuyên thay đổi. Nhân Mã hầu như không bị áp lực về thời gian hay sức nặng công việc, nhưng luôn muốn được rảnh rang, thoái mái tiến hành công việc theo cách mình đã chọn. Những người cung Nhân Mã rất năng nổ, hoạt bát cả về trí lực và thể lực.

Ma Kết (22/12 – 19/1) - Kiên trì, có trách nhiệm, biết điều, rất cứng rắn, đáng tin cậy, có khả năng tổ chức tốt, có mục tiêu, có đầu óc lô-gic và sáng suốt.

Ma Kết là người rất tham vọng và luôn không ngừng cố gắng vượt qua thử thách để vươn lên vị trí cao.Nghề nghiệp phù hợp: Nghệ thuật, thiết kế, kiến trúc, điều dưỡng, khoa học, CNTT, kinh doanh, nông nghiệp.

NHỮNG CHÒM SAO NAM DỄ BỊ BẠN GÁI BỎ RƠI

1. Sư Tử

Chỉ số bị “đá”: ★★★★★

Tuýp người con gái mà các Sư Tử nam luôn muốn trở thành girlfriend của mình là: giỏi, giàu, đáng yêu, lễ phép… Tất nhiên, những cô nàng có thể hội tụ những tiêu chí đó thường trở thành mục tiêu nhòm ngó của nhiều “vệ tinh”.

Dẫu vậy, là người mạnh mẽ, thích chinh phục, Sư Tử có thể khiến nàng “đổ rụp” mà không cần tốn nhiều thời gian. Tuy nhiên, bản tính của Sư Tử là kiêu ngạo, thái độ tự mãn, luôn cho rằng mình hơn người nên chẳng đếm xỉa đến ý kiến của người khác. Chính vì thế, người yêu của Sư Tử thường cảm thấy bị lấn lướt và không được tôn trọng nên đã chủ động chọn cách rời xa cậu ấy.

NHỮNG CHÒM SAO NAM DỄ BỊ BẠN GÁI BỎ RƠI


2. Ma Kết

Chỉ số bị “đá”: ★★★★

Ma Kết không phải là anh chàng bỏ bê bạn gái. Là người có trách nhiệm, Ma Kết luôn nghĩ phải làm việc cật lực để có thể lo cho người yêu có một cuộc sống hạnh phúc, đủ đầy. Điều đó khiến cậu ấy không thể ở bên quan tâm, săn sóc bạn gái thường xuyên được. Nhiều cô gái không hiểu được tấm chân tình và việc Ma Kết đang làm nên nghĩ rằng cậu ấy là người khô cứng, chỉ quan tâm đến tiền và chẳng thể kiên nhẫn bước tiếp cùng Ma Kết trên đường đời.

3. Bọ Cạp

Chỉ số bị “đá”: ★★★★

Sai lầm của nam Bọ Cạp có lẽ là quá nâng niu, săn sóc bạn gái. Cậu ấy coi người yêu như món đồ sở hữu nên đã vô tình kìm kẹp, quan tâm một cách thái quá khiến bạn gái cảm giác như Bọ Cạp đánh cắp sự tự do của họ. Chính yêu thương mù quáng đã khiến Bọ Cạp bóp chết tình yêu của mình ngay từ trong trứng nước. Cậu ấy khiến cho người yêu nảy sinh tâm lý vùng vẫy, muốn chạy thoát khỏi sự bao bọc quá kĩ của cậu ấy.

4. Song Tử

Chỉ số bị “đá”: ★★★

Nếu như Bọ Cạp nâng niu, săn sóc người yêu rất kĩ thì Song Tử lại hoàn toàn ngược lại. Cậu ấy không đặt mục tiêu quan tâm bạn gái lên đầu tiên mà chỉ quan tâm bản thân thích gì và muốn gì. Chính sự lạnh nhạt đó đã khiến người yêu Song tử có cảm giác hờn tủi, cô đơn trong chính tình yêu của mình và tất nhiên, việc nàng ngã vào vòng tay người con trai khác là điều dễ hiểu.

5. Thiên Bình

Chỉ số bị “đá”: ★★★

Nam Thiên Bình có vẻ ngoài cuốn hút, cách nói chuyện lại rất thú vị nên thường gây ấn tượng với nhiều người từ những phút giây đầu tiên.

Thế nhưng, trong tình yêu, Thiên Bình cũng dễ bị nàng bỏ rơi? Vì sao ư? Chàng trai Thiên Bình luôn ở trạng thái do dự và thiếu quyết đoán, dù trái tim đã yêu một người nhưng bề ngoài cậu ấy lại tỏ ra không quan tâm. Dù nàng cũng có tình cảm với Thiên Bình nhưng không thể kiên nhẫn chờ đợi chàng bày tỏ tình yêu.

TOP 5 CUNG HOÀNG ĐẠO ÁC ĐỘC NHẤT

Top 1: Thần Nông: Đa đoan, quỷ kế

Trong top 12 cung hoàng đạo, Thần Nông là người thâm sâu, hiểm độc nhất. Cậu ấy có rất nhiều quỷ kế, đa mưu. Tuy nhiên không phải lúc nào trong cái đầu bí ẩn của Thần Nông cũng chất chứa âm mưu hại người đâu nhé. Cậu ấy chỉ làm việc đó với kẻ thù thôi. Và kế sách mà Thần Nông vạch ra để “xử” kẻ đó sẽ rất hiểm độc, hoàn hảo đến mức để kẻ thù tự rơi vào bẫy mà không hay biết. Thế nên, tránh đối đầu với những chú bọ cạp cực “hiểm” này nhé.

TOP 5 CUNG HOÀNG ĐẠO ÁC ĐỘC NHẤT


Top 2: Thiên Bình: Để bạn rơi xuống bùn

Làm hại người khác đã xấu nhưng gây hại cho bạn mình còn ác độc hơn. Thế mà một số Thiên Bình lại làm điều đó đấy (hic hic). Những Thiên Bình này khi vướng vào rắc rối gì đó, họ sẵn sàng lôi bạn mình ra làm bia đỡ đạn hoặc vì để cứu mình mà đẩy bạn xuống bùn. Đôi khi làm hại bạn cũng không phải do Thiên Bình cố ý. Lúc đầu cậu ấy chỉ muốn dùng bạn để đỡ tội cho mình sau đó sẽ cứu họ ra nhưng trong thời gian chần chừ lựa chọn các phương án giải cứu, bạn của Thiên Bình đã chìm ngỉm dưới bùn rồi.

Top 3: Xử Nữ: Ai nghịch ý họ sẽ chết chắc

Không đến nỗi thâm hiểm như Thần Nông nhưng Xử Nữ cũng thuộc top người tà ác lắm đấy. Cậu ấy khó tính bậc nhất trong 12 cung hoàng đạo. Và khi ai đó đã bị Xử Nữ đặt vào tầm ngắm vì cái tội dám làm trái lời cậu ấy, phá vỡ kế hoạch hoàn hảo mà Xử Nữ cầu toàn đã kỳ công lập nên thì án tử hình dành cho họ sẽ được thực thi chỉ một sớm, chiều.

Top 4: Song Ngư: Khẩu phật, tâm xà

Một số Song Ngư có vẻ ngoài hiền dịu, trong sáng nhưng thực ra đó chỉ là lớp vỏ tuyệt vời che giấu con người độc ác bên trong. Cậu ấy luôn tỏ ra ngây ngây, ngô ngô trước mọi việc, lúc nào đầu óc cũng như đang ở trên trời và tuôn ra những lời mật ngọt, mơ màng, lãng mạn. Tuy nhiên, cẩn thận ẩn ý bên trong những ngọt ngon ấy có thể là thuốc độc Song Ngư dùng để “khử” kẻ cậu ấy không vừa mắt.

Top 5: Kim Ngưu: Không vui là muốn hại người

Kim Ngưu giống như những cô công chúa luôn thích nổi loạn, sống hơi “điên rồ” một chút. Cứ nhàn rỗi một chút là họ lại lôi đám nô tài khốn khổ ra để mua vui bằng những trò thật ác độc như rải mật lên người rồi cho kiến, ong vào cắn… Bản thân họ có thể không biết đó là hành động ác độc nhưng sự vô tình khi cười sung sướng lúc thấy nô tài gào thét đau khổ của công chúa đỏng đảnh Kim Ngưu thì thật đáng trách vô cùng.