Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Thursday, May 29, 2014

Update bảo mật cho Windows XP bằng cách sữa registry

Microsoft đã ngừng hỗ trợ các gói cập nhật bảo mật cho Windows XP kể từ ngày 8/4, tuy nhiên một thủ thuật can thiệp vào registry mới đây cho phép người dùng HĐH này tiếp tục nhận được các bản update.

Theo đó, người dùng có thể mở hộp thoại Run, nhập regedit rồi điều hướng tới HKEY_LOCAL_MACHINE\Sytem\WPA. Tiếp theo, bạn tạo 1 key mới đặt tên là PosReady. Click vào key mới này, tạo 1 DWORD value mới rồi thiết lập sang 1.


Update bảo mật cho Windows XP bằng cách sữa registry

Như vậy là kể từ bây giờ, Windows Update sẽ không nhận diện được rằng máy tính của bạn đang sử dụng Windows XP (mà là 1 phiên bản Windows khác). Nhờ đó, nó vẫn sẽ tiếp tục cài đặt các bản patch mới từ Microsoft cho bạn. Windows Update sẽ tưởng rằng máy bạn đang sử dụng Windows POSReady - phiên bản Windows sẽ nhận được các bản update bảo mật đến 2019. Đây là bản Windows hơi khác một chút so với các phiên bản Windows thông thường, khi chúng được thiết kế lại để dùng cho các hệ thống nhúng. Tuy nhiên, mã nền (codebase) của nó cũng tương tự như với XP do đó bạn có thể cài các bản update trên hệ thống "trá hình" này.

Lưu ý rằng thủ thuật trên chỉ có tác dụng với phiên bản Windows XP 32-bit. Với bản 64-bit, người dùng có thể tham khảo hướng dẫn tại đây.
Post a Comment