Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Saturday, April 12, 2014

Mạch đèn tự động sáng khi trời tối

 Mạch đèn tự động sáng khi trời tối, mạnh này đã test chạy khá ổn

-IC:định thời 555
-VAR: Điều chỉnh độ nhạy của mạch(tầm vài trăm k,trong mạch này là 250k)
-Đèn chỉ sáng khi trời tối hẳn.Mạch dùng 741 quá nhạy,đèn sáng khi trời chưa tối hẳn.
-Mạch đóng cắt dứt khoát,không bị hiện tượng nhấp nháy như khi dùng KDTT 741.

Post a Comment