Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Friday, April 4, 2014

Đạn mã tử là gì?

Đạn mã tử là loại đạn không có đầu đạn hoặc đầu đạn làm bằng giấy nhưng lại có vỏ và thuốc súng nhưng các loại đạn thông thường. Đạn này khi bắn vẫn có tiếng nổ, khói và ánh chớp lửa như thật nhưng không gây sát thương, nếu có chỉ gây sát thương ở tầm rất gần với nòng súng.


 Đạn này có tên tiếng anh là rubber bullet, thường trong nam một số nơi gọi là lùn mã tử thường dùng để cho các tân binh tập trận giả; Súng lệnh cho lễ thượng kỳ; Súng chào tiễn biệt (lễ hạ huyệt), diễn tập hay đóng phim.

Post a Comment