Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Thursday, March 20, 2014

Download Microsoft .NET Framework 4.5

System requirements
Supported operating systems: Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Vista Service Pack 2
  • Windows Vista SP2 (x86 and x64)
  • Windows 7 SP1 (x86 and x64)
  • Windows Server 2008 R2 SP1 (x64)
  • Windows Server 2008 SP2 (x86 and x64)
Microsoft .NET Framework 4.5


Hardware Requirements:
  • 1 GHz or faster processor
  • 512 MB of RAM
  • 850 MB of available hard disk space (x86)
  • 2 GB hard drive (x64)

Download
Internet Setup: (cần mạng)
http://upfile.vn/4Wzx
http://www.mediafire.com/?4qi8arrc2e2i1iz

Offline Setup (không cần có kết nối mạng):
http://upfile.vn/dkPV
Post a Comment